RNA polimerazın işlevi nedir?

RNA polimerazın temel işlevi nedir ve bu işlev, genetik bilginin transkripsiyonu ve sonuçta hücre işlevinin düzenlenmesi için neden önemlidir? Bu enzim, DNA’nın hangi bölgelerini tanıyabilir ve RNA polimerazın DNA’yı okuma yöntemi nedir? RNA polimerazın protein sentezindeki rolünü açıklayabilir misiniz?

1 Beğeni