Ribozomların protein sentezi üzerindeki rolü nedir?

Canlı hücrelerin normal işleyişi için proteinlere gereksinim duyulduğunu biliyorum. Proteinlerin oluşum süreci, yani protein sentezi karmaşık bir süreçtir ve ribozomlar bunun merkezinde yer alır. Ribozomların protein sentezindeki tam rolü nedir? Bu organeller nasıl çalışır ve proteinlerin hücredeki diğer bölümlere taşınmasını nasıl sağlarlar?