DNA replikasyon sırasında hangi enzimler etkin olur?

DNA replikasyonı, hücre bölünmesi sırasında genetik bilginin her hücreye tam ve hatasız bir şekilde aktarılması sürecidir ve bu süreçte çeşitli enzimler rol oynar. Bu konuda, DNA replikasyonunun hangi aşamalarında hangi enzimlerin etkin olduğunu, bu enzimlerin özelliklerini ve işlevlerini belirleyin. DNA helikazının, DNA polymerazının, ligazın ve diğer önemli enzimlerin rollerini de açıklayın.