DNA'nın yapısında neler bulunur? DNA'nın yapısal bileşenleri nelerdir?

DNA, genetik bilgileri taşıyan bir tür biyolojik moleküldür. Ancak özel işlevlerini yerine getirebilmek için belirli bir yapıya ve bileşenlere ihtiyaç duyar. Bu bileşenler arasında DNA’nın çift sarmal yapısını oluşturan baz çiftleri, fosfat grupları ve deoksiriboz şekerleri bulunuyor. DNA’nın yapısında hangi bileşenler bulunur ve bu bileşenler DNA’nın hangi özelliklerini belirler?