Python programlama dilinde hata ayıklama nasıl yapılır?

Python programlama dili geniş bir kullanım alanına sahiptir ve özellikle veri bilimi, makine öğrenmesi, web geliştirme ve otomasyon gibi alanlarda popülerdir. Ancak, her programlama dilinde olduğu gibi Python’da da kod yazarken hatalarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Bu hatalar genellikle sözdizimi, mantık veya anlamlılık hataları şeklinde olabilir. Python’daki hata ayıklama (debugging) işlemi genellikle hataların tespit edilmesini, nedenlerinin belirlenmesini ve bu hataların düzeltilmesini içerir. Yani Python’da hata ayıklama yaparken nelere dikkat etmeli, hangi araçlar kullanılmalı, nasıl bir yol izlenmeli?