Java Programlama Dilinde Genel İstisna Yönetimi Nasıl Yapılır?

Java programlama dilinde, hem özel hem de genel hatalar ve istisnalarla nasıl başa çıkılır? Bu süreçte try-catch-finally bloklarının yeri ve işlevi nedir? Yapılandırılamaz istisnaların ele alınması ve özel istisna sınıflarının oluşturulması konularında bilgi verir misiniz? Örneğin, bir istisna nesnesi oluşturulurken hangi durumlarda hangi parametrelerin gerektiği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ayrıca, İstisna zincirleme (exception chaining) nedir ve ne zaman kullanılır?