NoSQL ve SQL veritabanı arasındaki temel farklar nelerdir?

SQL (Structured Query Language) ve NoSQL (Not only SQL) veritabanı yönetim sistemleri arasındaki farkları ele alırsak, bu türlerden hangisi belirli durumlar veya iş yükleri için daha uygun olabilir? İki sistemin sağladığı esneklik, ölçeklenebilirlik, performans ve veri bütünlüğü gibi belirli özellikler arasında hangi önemli farklılıklar mevcuttur? SQL ve NoSQL veritabanları arasındaki farkları açıklarken, her ikisinin de bazı iş gereksinimleri için daha uygulanabilir olduğu durumları belirtmeniz mümkün mü?

SQL (Structured Query Language) ve NoSQL (Not only SQL) veritabanları, farklı veritabanı yönetim sistemleridir ve birbirlerinden önemli farklılıklara sahiptirler. İşte SQL ve NoSQL veritabanları arasındaki temel farklar:

Veri Modeli:

 • SQL veritabanları, ilişkisel veri modelini kullanır ve verileri tablolar halinde organize eder. İlişkisel veritabanları, önceden tanımlanan şemalara dayanır ve tablo sütunları ve veri tipleri ile yapılandırılır.
 • NoSQL veritabanları ise çeşitli veri modelleri kullanır. Bu, doküman, grafik, anahtar-değer ve sütun ailesi gibi farklı veri yapılarını içerebilir. NoSQL veritabanları genellikle şemaya bağlı olmayan (şemasız) veri modeline sahiptir, bu da esneklik sağlar.

Esneklik ve Ölçeklenebilirlik:

 • SQL veritabanları, ilişkisel modelin katı yapısı nedeniyle esneklik konusunda sınırlı olabilir. Tablolar, zorunlu alanlar, ilişkiler ve diğer kısıtlamalarla yapılandırıldığından dolayı, veri modelinde değişiklik yapmak zor olabilir.
 • NoSQL veritabanları ise esneklik konusunda avantaj sağlar. Şemaya bağlı olmayan veri modeli, verinin yapısal olarak farklı olmasına izin verir. Bu esneklik, uygulama gereksinimlerindeki değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olmayı sağlar. Ayrıca NoSQL çözümleri, genellikle yatay ölçeklenebilirlik için daha iyi bir performans sunar.

Performans:

 • SQL veritabanı sorguları, verileri birleştirmek ve ilişkilendirmek için karmaşık işlemler gerektirebilir. Bu nedenle, büyük veri hacimlerinde veya yüksek yoğunluktaki iş yüklerinde performansı etkileyebilir.
 • NoSQL veritabanları, dağıtık ve yatay ölçeklenebilir mimarileri nedeniyle yüksek performans sunma eğilimindedirler. Veri modelinin esnekliği, belirli uygulamalar için daha hızlı sorgu yanıt süreleri sağlayabilir.

Veri Bütünlüğü:

 • SQL veritabanları, ilişkisel modelin bütünlük kısıtlamalarını kullanarak veri bütünlüğünü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu, veri bütünlüğünü korumak için sıkı kontrol ve kısıtlamalar gerektirebilir.
 • NoSQL veritabanları, genellikle bazı veri bütünlüğü kısıtlamaları sunsa da, daha esnek bir yapıya sahip olduğundan, veri bütünlüğü için kullanıcıya daha fazla sorumluluk verir.

Bir veritabanı yönetim sisteminin belirli bir duruma veya iş yüküne daha uygun olup olmadığı, kullanılması planlanan uygulama ve iş gereksinimlerine bağlıdır. Örneğin, ilişkisel ve yapısal veri modeline ihtiyaç duyan bir uygulama için SQL veritabanı daha uygun olabilirken, büyük hacimli verileri hızlı bir şekilde işlemek isteyen bir uygulama için NoSQL veritabanı daha uygundur.

TERİMLER:

 • SQL (Structured Query Language): İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde kullanılan ve veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan bir programlama dilidir.
 • NoSQL (Not only SQL): Yapısı gereği SQL’in dışında kalan, farklı modellerde ve mimarilerde veritabanı yönetimi sağlayan bir terimdir.

SQL ve NoSQL veritabanları arasındaki temel fark, veri yapıları ve bunlara erişilme şeklidir.

SQL veritabanları, tablo tabanlı bir veri yapısına sahiptir. Bu, her satırın benzersiz bir anahtara sahip olduğu ve her sütunun aynı veri türünü içerdiği anlamına gelir. SQL veritabanlarına erişmek için, verileri sorgulamak ve değiştirmek için SQL dili kullanılır.

NoSQL veritabanları ise daha esnek veri yapılarına sahiptir. Bu, verilerin tablolar, belge kümeleri, anahtar-değer depolar veya grafikler gibi farklı şekillerde depolanabileceği anlamına gelir. NoSQL veritabanlarına erişmek için, genellikle özel bir sorgu dili veya API kullanılır.

Bu temel farklılıklardan kaynaklanan, esneklik, ölçeklenebilirlik, performans ve veri bütünlüğü gibi belirli özelliklerdeki önemli farklılıklar şunlardır:

Esneklik

SQL veritabanları, iyi tanımlanmış ilişkilere sahip yapılandırılmış verileri işlemede üstündür. Ancak, verileri depolamak için tek bir veri yapısına bağlı oldukları için, esneklik açısından sınırlıdırlar. Örneğin, bir SQL veritabanında, bir ürün tablosundaki tüm sütunların aynı veri türünü içermesi gerekir. Bu, verileri depolamak için esnek bir çözüm olmayabilir.

NoSQL veritabanları, daha esnek veri yapıları sunarak bu sınırlamayı ortadan kaldırır. Bu, verileri farklı şekillerde depolamaya ve farklı veri türlerini desteklemeye olanak tanır. Örneğin, bir NoSQL veritabanında, bir ürün tablosu, her ürün için bir belge içeren bir belge kümesi olarak depolanabilir. Bu, farklı türde verileri aynı tabloda depolamaya olanak tanır.

Ölçeklenebilirlik

SQL veritabanları, genellikle dağıtılmış bir şekilde ölçeklendirilebilir. Ancak, bu, verileri tablolar halinde depoladıkları için bazı zorluklar getirebilir. Örneğin, bir tablodaki veriler arttığında, tablonun boyutunu artırmak veya tabloyu birden çok sunucuya dağıtmak gerekir. Bu, performansı ve karmaşıklığı etkileyebilir.

NoSQL veritabanları, genellikle daha doğal olarak ölçeklenebilir. Bu, verileri daha esnek veri yapıları halinde depoladıkları içindir. Örneğin, bir belge kümesi, veriler arttığında ek sunucular ekleyerek ölçeklendirilebilir. Bu, performansı ve karmaşıklığı daha az etkileyebilir.

Performans

SQL veritabanları, genellikle NoSQL veritabanlarından daha iyi performans gösterir. Bu, verileri tablolar halinde depoladıkları ve SQL dilinin verimli bir sorgu dili olduğu içindir.

NoSQL veritabanları, genellikle daha karmaşık sorguları işlemede zorluk çekebilir. Ayrıca, dağıtılmış olarak ölçeklendirildiklerinde performans düşebilir.

Veri bütünlüğü

SQL veritabanları, genellikle veri bütünlüğü için iyi bir destek sunar. Bu, verilerin tutarlı ve doğru olmasını sağlamaya yardımcı olan bir dizi kural ve kısıtlama ile sağlanır.

NoSQL veritabanları, veri bütünlüğü için daha az destek sunar. Bu, verilerin daha esnek veri yapıları halinde depolandığından kaynaklanır.

İş yüklerine göre uygunluk

SQL veritabanları, genellikle aşağıdakiler gibi iyi tanımlanmış ilişkilere sahip yapılandırılmış verileri işlemek için daha uygundur:

 • Müşteriler ve siparişler
 • Ürünler ve stoklar
 • Çalışanlar ve ücretler

NoSQL veritabanları, genellikle aşağıdakiler gibi daha esnek veri yapılarına sahip verileri işlemek için daha uygundur:

 • Sosyal medya verileri
 • IoT verileri
 • Büyük veri

Her ikisinin de bazı iş gereksinimleri için daha uygulanabilir olduğu durumlar

Her iki veritabanı türünün de bazı iş gereksinimleri için daha uygulanabilir olduğu durumlar vardır. Örneğin, bir e-ticaret sitesi, müşterilerin ve siparişlerin verilerini işlemek için bir SQL veritabanı kullanabilir. Ancak, bu site aynı zamanda sosyal medya verilerini de işlemek istiyorsa, bir NoSQL veritabanı kullanmak daha iyi bir seçenek olabilir.

Sonuç olarak, SQL ve NoSQL veritabanları, farklı veri yapıları ve bunlara erişilme şekline sahip iki farklı veritabanı türüdür. Her iki tür de kendi avantajları ve dezavantajlarına sahiptir. Bir veritabanı türünü seçerken, iş gereksinimlerini ve veri yapılarını dikkate almak önemlidir.

Aşağıda SQL ve NoSQL veritabanları arasındaki temel farkları bir tablo formatında listeleyeceğim:

SQL NoSQL
Veri Depolama Biçimi Yapılandırılmış, çizelge tabanlı. Yapılandırılmamış ya da yarı yapılandırılmış, belge tabanlı, geniş kolonlu, grafik veya anahtar-değer çiftleri şeklinde olabilir.
Ölçekleme Dikey ölçekleme - daha güçlü bir sunucu ile ölçeklenir. Yatay ölçekleme - daha fazla sunucu ekleyerek ölçeklenir.
İşlem Güvenliği (Transactions) ACID özelliklerini destekler (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ACID özelliklerini her zaman desteklemez, daha çok BASE özelliklerini (Basically Available, Soft state, Eventually consistent) benimser.
Sorgu Dili SQL (Structured Query Language) - oldukça güçlü ve esnek. Veritabanı tipine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genellikle SQL kadar esnek ve güçlü değildir.
İlişkiler İlişkisel veritabanı modeli - veriler arasında ilişkiler kurulabilir. Genellikle ilişkisel model yoktur, ancak bazı NoSQL veritabanları ilişkisel özellikler sunar.
Uygun Durumlar Karmaşık sorgular, yüksek işlem güvenliği gerektiren durumlar. Büyük miktarda yapılandırılmamış verinin hızlı bir şekilde işlenmesi gereken durumlar.

Şimdi neden bu farklılıkların önemli olduğunu detaylandıralım:

Veri Depolama Biçimi

SQL

SQL veritabanları, verileri çizelgelere ve satırlara böler. Bu yaklaşım, düzenli verilerle çalışmayı kolaylaştırır.

NoSQL

NoSQL veritabanları, verileri genellikle belge tabanlı, anahtar-değer çifti, geniş kolon veya grafik şeklinde depolar. Bu, daha çok çeşitli ve esnek veri yapılarına uyum sağlar.

Ölçekleme

SQL

SQL, genellikle daha güçlü bir sunucu ekleyerek “dikey” ölçeklendirme yapar. Bu, maliyetli olabilir ve ölçekleme için üst sınırlar sunar.

NoSQL

NoSQL, daha çok sunucu ekleyerek “yatay” ölçeklendirmeyi tercih eder. Bu, büyük veri setleri ile çalışmayı kolaylaştırabilir ve ölçekleme limitlerini azaltır.

TERIMLER:

Dikey Ölçekleme: Mevcut donanımın sınırlarının artırılmasını ifade eder. Örneğin, CPU veya RAM kapasitesinin artırılması.

Yatay Ölçekleme: Mevcut sistemlere ek sunucuların eklenmesi suretiyle gerçekleşir.

ACID: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability anlamına gelen ve işlemlerin güvenilir bir şekilde işlendiğini garanti eden bir kavram seti

BASE: Basically Available, Soft state, Eventually consistent anlamına gelen ve veritabanı işlemlerinde esneklik sunan bir kavram seti.