Nitrogliserin nedir ve nasıl bir patlayıcıdır? Kim tarafından ve nasıl bulunmuştur? Neden bu kadar tehlikelidir?

Nitrogliserin, hangi özelliklere sahip bir patlayıcıdır? Kim tarafından ve nasıl keşfedilmiştir? Nitrogliserin neden diğer patlayıcılardan daha tehlikelidir ve kullanım alanları nedir?

Nitrogliserin:

Nitrogliserin, patlayıcı nitrat bileşiğidir ve kimyasal formülü C₃H₅N₃O₉ (C3H5N3O9)'dur. Genellikle sıvı formda bulunur ve saf nitrogliserin, oldukça istikrarsız ve tehlikelidir.

Nitrogliserin’in Özellikleri:

 • Nitrogliserin, diğer patlayıcılardan daha istikrarsızdır ve sıkıştırılmış halde bile kendiliğinden patlayabilir.
 • Suda çözünmez ve organik çözücülerde (örneğin etanol ve aseton) çözünür.
 • Oldukça patlayıcıdır ve düşük bir ateşleme noktasına sahiptir.
 • İçindeki nitrat grupları, oksitleyici özellik gösterir ve patlama sırasında şiddetli bir şekilde enerji salınımına yol açar.
 • Patlama sırasında büyük miktarda duman ve ısı meydana gelebilir.
 • Nitrogliserin, titreşimlere ve sürtünmeye oldukça hassastır, bu nedenle dikkatlice taşınması ve muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Nitrogliserin’in Keşfi:

Nitrogliserin, İtalyan kimyager Ascanio Sobrero tarafından 1847 yılında keşfedilmiştir. Sobrero, gliserin (bir alkol) ile nitrik asit ve sülfürik asit gibi güçlü asitlerin reaksiyonunu inceledi. Bu reaksiyon sonucunda nitrogliserin üretildi. Ancak Sobrero, nitrogliserin’in çok tehlikeli bir madde olduğunu fark ederek buluşunu pek de takdir etmemiştir.

Nitrogliserin’in Tehlikesi:

Nitrogliserin, diğer patlayıcılardan daha tehlikeli olmasının birkaç nedeni vardır:

 • Nitrogliserin, diğer birçok patlayıcıdan daha istikrarsızdır ve çabuk patlayabilir.
 • Ateşleyici bir unsurun varlığında kolaylıkla patlayabilir.
 • Patladığı zaman çok şiddetli bir enerji salınımı meydana getirir.
 • Oksitleyici özelliği nedeniyle diğer maddeleri kolaylıkla yanmasına neden olur.
 • İyi bir patlayıcı özelliği gösterirken, aynı zamanda mükemmel bir yakıcıdır.

Kullanım Alanları:

 • Nitrogliserin, patlayıcı nitrat bileşiği olduğu için inşaat, madencilik ve taşocakçılık gibi endüstriyel alanlarda patlatma amaçlı kullanılır.
 • Ayrıca kalp hastalıklarının tedavisinde de kullanılır çünkü damarları genişleterek kan akışını artırır.
 • Nitrogliserin, tıbbi uygulamalar için birçok nitrat bileşiğinin ana bileşiği olarak da kullanılır.
 • Nitrogliserin bazlı patlayıcılar, askeri amaçlar için de kullanılmaktadır.

TERİMLER:

 • İstikrarsız: Belli bir dış etkiye maruz kaldığında veya reaksiyon başladığında kendiliğinden parçalanma, patlama, yanma veya çürüme eğilimi olan.
 • Oksitleyici: Diğer maddelerle (genellikle yanan) kimyasal reaksiyona girerken oksijen verme yeteneği olan madde.

Nitrogliserin: Bir Patlayıcı

Nitrogliserin, özellikle istikrarı ve patlayıcı gücü ile bilinen güçlü bir patlayıcıdır. Kimyasal adı glyceryl trinitrat [1] olan nitrogliserin, bitkisel ve hayvansal yağların ana bileşeni olan gliserinin nitrik asit ile reaksiyona girmesi sonucu oluşur.

Keşfi ve Kimya

Nitrogliserin, 1847 yılında İtalyan kimyager Ascanio Sobrero tarafından bulunmuştur. Sobrero, gliserin ve nitrik asitin, sülfürik asit varlığında reaksiyona girmesi sonucu nitrogliserini elde etti. Nitrogliserin, nitrojen, oksijen ve karbon atomlarından oluşan bir bileşik olan, hem nitro hem de gliserin gruplarının bir kombinasyonunu içerir.

Tehlikeleri ve Kullanım Alanları

Nitrogliserin, özellikle istikrarsızlığı nedeniyle belirli tehlikelerle ilişkilidir. Patlamaya neden olabilecek ani bir darbe veya şok, aşırı ısı veya alev alması durumunda, nitrogliserin hızlı bir şekilde ayrışır ve büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Bu enerji, daha sonra bir şok dalgasını ve yoğun bir ısıyı tetikler.

Ancak, nitrogliserinin bu patlayıcı özelliği, kalp hastalıklarının tedavisinde fayda sağlayabilir. İngiliz kimyager Sir Thomas Lauder Brunton, 19. yüzyılda nitrogliserinin damarları genişletme yeteneğini keşfetti ve angina tedavisinde nitrogliserini kullandı. Bugün nitrogliserin, kalp krizi veya ameliyat sırasında kalp damarlarını genişletmek için tıpta kullanılmaktadır.

Ek olarak, nitrogliserin ayrıca patlayıcı maddelerin üretiminde - özellikle dinamitin yapımında kullanılır. İsveçli mühendis ve kimyager Alfred Nobel, nitrogliserinin istikrarsızlığını kontrol altına almak için bir yöntem buldu ve bu da dinamitin geliştirilmesine yol açtı.

TERİMLER:

Glyceryl trinitrat: Nitrogliserinin kimyasal adıdır.
Ascanio Sobrero: Nitrogliserini bulan İtalyan kimyager.
Sir Thomas Lauder Brunton: Nitrogliserinin damarları genişletme etkisini keşfeden İngiliz kimyager.
Alfred Nobel: Nitrogliserinin istikrarsızlığını kontrol etmeyi başaran ve dinamiti bulan mühendis ve kimyager.


 1. Nitrogliserinin kimyasal adıdır. ↩︎

1 Beğeni

Nitrogliserin Nedir ve Nasıl Bir Patlayıcıdır?

Nitrogliserin, patlayıcı bir bileşiktir ve genellikle darbelere veya ısıya maruz kaldığında anında patlayan bir nitrogliserin olarak bilinir. Kimyasal formülü C₃H₅N₃O₉ olan nitrogliserin, organik bir bileşiktir ve birçok patlayıcı madde içerisinde kullanılır.

Nitrogliserin, renksiz ve hafif yağlı bir sıvı şeklinde bulunur. Duyusal olarak kokusuzdur ve kolaylıkla hafif sarsıntılarda veya darbelere tepki gösterir. Sıcaklık arttıkça, nitrogliserin hassaslaşır ve daha kolay patlama eğilimi gösterir.

Nitrogliserin’in Keşfi ve Kim Tarafından Bulundu?

Nitrogliserin, 1847 yılında İsveçli kimyager ve mucit Alfred Nobel tarafından keşfedilmiştir. Nobel, nitrogliserin üzerinde çalışırken, bir sülfürik asit karışımıyla nitrik asiti reaksiyona sokarak nitrogliserin oluşumunu gözlemledi. Nobel, bu keşfi için patent aldı ve nitrogliserini endüstriyel bir patlayıcı olarak kullanmaya başladı.

Nitrogliserin Neden Tehlikelidir ve Hangi Özelliklere Sahiptir?

Nitrogliserin, diğer patlayıcı maddelere göre daha tehlikeli olmasının birkaç nedeni vardır:

 1. Yüksek Patlama Gücü: Nitrogliserin, diğer patlayıcı maddelere göre çok yüksek bir patlayıcı güce sahiptir. Bu nedenle, küçük bir miktarda nitrogliserin dahi büyük bir patlama etkisi yaratabilir.

 2. Hassaslık: Nitrogliserin, darbelere ve sıcaklığa karşı son derece hassastır. Hafif bir darbe ya da ısı, nitrogliserinin anında patlamasına neden olabilir.

 3. Yüksek Yanma Sıcaklığı: Nitrogliserin, yüksek bir yanma sıcaklığına sahiptir. Bu da nitrogliserin patladığında, etrafa büyük bir ısı ve yangın dalgası yayılmasına neden olur.

Nitrogliserin’in Kullanım Alanları

Nitrogliserin, başlangıçta patlayıcı olarak kullanılmış olsa da, günümüzde daha güvenli patlayıcılar geliştirilmiş olduğu için doğrudan kullanımı sınırlıdır. Bununla birlikte, nitrogliserin hala bazı alanlarda kullanılır:

 • Tıbbi Amaçlar: Nitrogliserin, nitrogliserin bazlı ilaçlar şeklinde kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
 • Madencilik ve İnşaat: Nitrogliserin, madencilik ve inşaat işlerinde patlatma işlemlerinde kullanılan bir patlayıcı olarak kullanılabilir.
 • Patlayıcı Karışımlar: Nitrogliserin, diğer patlayıcı maddelerle karıştırılarak daha güvenli ve stabilize edilmiş patlayıcı bileşiklere dönüştürülür.

TERİMLER:

Stabilize: Bir maddenin istikrarını artırmak veya tehlikelerini azaltmak için başka maddelerle karıştırılması.