Nereden çıktı bu "@" işareti? (Arobase, Et, Kuyruklu A, Arobar) "@" Tarihine genel bir bakış atalım!

Her gün kullandığımız ve e-posta adreslerimizin ayrılmaz bir parçası haline gelen “@” işareti, günümüze nasıl geldi? Bu işaretin kökeni nedir, tarih boyunca hangi anlamlara gelmiştir ve günümüzdeki kullanımına nasıl ulaşmıştır? “@” işaretinin kökeni ve tarihçesi hakkında bilgi verebilir misiniz?

1 Beğeni

“@” İşaretinin Kökeni ve Tarihçesi

“@” işareti, modern teknolojinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olsa da, aslında yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişe sahiptir. Bu işaretin kökeni ve zaman içerisindeki evrimi, onun nasıl bu kadar yaygın kullanılan bir simge haline geldiğini anlamamızı sağlar.

Antik Dönemlerden Orta Çağa

“@” işareti, ilk olarak Orta Çağ’da Latin bazlı dillerde “ad” yani “at” (Türkçe’de “@”) anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, işaretin tam olarak ne zaman ve nasıl ortaya çıktığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar, işaretin ticaret belgelerinde kullanımının Orta Çağ’a dayandığını ileri sürerken, işaretin kullanımının daha da eski olabileceğine dair teoriler de mevcuttur.

Ticaret ve Muhasebe

  1. yüzyıldan itibaren, “@” işareti özellikle ticaret ve muhasebe alanlarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde, “amphora” yani İngilizce’de “amphorae” (bir tür ölçü birimi) anlamına gelmek üzere kullanılmıştır. İşaret bu şekilde, birim fiyat gösterimlerinde genellikle miktarı ve ölçü birimini ayırmak için kullanılmıştır. Örneğin, “10@2” ifadesi, bir ölçü biriminin 2 birim fiyatla satıldığını göstermekteydi.

Teknolojinin Evrimi ve “@” İşareti

  1. yüzyılın sonlarında, “@” işareti teknoloji ve iletişim alanlarında kendine yeni bir rol buldu. Bu dönüşüm, Ray Tomlinson tarafından 1971 yılında e-posta sistemini geliştirirken, bu işareti bir kullanıcının adını ve bulunduğu sunucunun adını ayırmak için kullanmasıyla başladı. Tomlinson, “@” işaretinin klavyede bulunması ve yazışmalarda genellikle kullanılmaması gibi pratik sebeplerden ötürü bu işareti tercih etti. Bu yenilik, “@” işaretinin elektronik posta adreslerinde kullanılmasına yol açtı ve işaretin günümüzdeki yaygın kullanımının temelini oluşturdu.

Günümüzde “@” İşareti

Günümüzde, “@” işareti e-posta adreslerinin yanı sıra sosyal medyada kullanıcı adlarını belirtmek, belirli konularda etiketleme yapmak veya belirli kişilere mesajlar yönlendirmek gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Artık sadece bir e-posta adresi belirleyicisi olmaktan çıkarak, dijital iletişimde önemli bir rol oynayan bir simge haline gelmiştir.

TERİMLER:

  • Amphora (Amphorae): Antik dönemlerde, sıvı veya kurutulmuş malların depolanması ve taşınması için kullanılan büyükçe bir çömlek veya kap.
  • E-Posta: Elektronik posta, internet üzerinden kişiler arasında mesaj alışverişini sağlayan bir iletişim şekli.

@ işareti nereden geliyor?

@ harfi, eğer harf denirse, Orta Çağ’da kopist keşişler tarafından “reklam” sesinin kısaltması olarak kullanılmıştır. Yani “a” ve “d” harfini bu tarzda vermek için birleştirdiler.

Sonra zamanla @ vermek için “d” çubuğu kaldırıldı.

Bugün buna “arobase” deniliyor çünkü yazıcı icat edildiğinde baskı karakterleri alt harf tahtanın üst kısmında, üst harf ve özel karakterler altta olacak şekilde yerleştirildi. Bu nedenle hava üssü tahtanın en altında idi ve yazıcılar kendilerini bulmak için bu harfi adlandırdı: a-rond-bas. Çünkü o tahtanın en altındaydı ve "a"nın etrafında bir daire vardı. Zamanla bu çağrı Arobase olmak üzere evrildi.

image