Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresidir?

Mustafa Kemal’in kariyerindeki başlangıç noktası olan ilk görev yeri hangi şehirde ve hangi görevi yapmıştır?

Mustafa Kemal Atatürk’ün İlk Görev Yeri

Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri kariyerindeki ilk görev yeri Şam’dır. Genç Mustafa Kemal, Harp Okulu’nu ve daha sonra Harp Akademisini bitirdikten sonra, ilk görevine 1905 yılında, o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olan Suriye’nin Şam şehrinde başlamıştır.

Görevi ve Rütbesi

Mustafa Kemal, Şam’da göreve başladığında Kurmay Yüzbaşı rütbesine sahipti ve 5. Ordu bünyesinde göreve atanmıştı. Bu dönemdeki görevi, genç bir subay olarak askeri kabiliyetlerini ve liderlik yeteneklerini geliştirmesine olanak tanımış, aynı zamanda daha sonraki yıllarda Milli Mücadele’nin lideri olmasında etkili olacak deneyimleri kazanmasına yardımcı olmuştur.

Neden Bu Cevap Doğru:

Bu cevap, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve siyasi kariyerine dair tarihi kaynaklarda geçen verilere dayanmaktadır. Şam’daki görev süresi boyunca kendisi, Osmanlı Devleti’nin çeşitli bölgelerinde ve kritik dönemlerde üstlendiği görevlere hazırlanmış ve ileride Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli bir figür haline gelmiştir.

Diğer Seçenekler ve Neden Yanlış:

  • İstanbul: Askeri akademi eğitimini tamamladığı ve bir süre görev yaptığı şehir olsa da, İstanbul Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk görev yeri değildir.
  • Selanik: Selanik, Mustafa Kemal’in doğum yeri olmakla birlikte ilk görev yeri değildir.
  • Galiçya veya Diğer Cepheler: I. Dünya Savaşı sırasında ve daha sonrasında görev aldığı cephelerdir. Ancak bu cepheler ilk görevi değildir.

Bu bilgiler ışığında, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri kariyerindeki ilk görev yerinin Şam olduğu doğru yanıttır.