Atatürk'ün doğduğu yıl hangisidir?

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Onun doğum tarihi hakkında birçok bilgi ve varsayım bulunmaktadır. Ancak sizden Atatürk’ün resmi olarak kabul edilen doğum yılını öğrenmek istiyorum. Atatürk’ün doğum yılı ne olarak kabul edilir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihi, resmi olarak 1881 olarak kabul edilmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Doğum Tarihi

Mustafa Kemal Atatürk; asker, devlet adamı, yazar ve Türkiye’nin modernleşmesinde öncülük eden bir liderdir. Atatürk’ün doğum tarihiyle ilgili pek çok teori ve varsayım olmasına karşın, resmi kaynaklar ve Atatürk’ün kendisinin ifadeleri esas alındığında, 1881 yılının kabul edildiği görülür.

Neden 1881?

Atatürk’ün doğum tarihi, tam olarak belirlenememiş olsa da, kendisinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kaynaklarının kabul ettiği tarih 1881 yılıdır. Atatürk, bir röportajında “Benim doğum tarihim 1881… Ben 1881’de doğmuşum, sene olarak…” demiştir.

Diğer Teoriler

Atatürk’ün doğum tarihi konusunda başka kaynaklar ve teoriler de mevcuttur. Bazıları, Atatürk’ün 1879 ya da 1880’de doğmuş olabileceğini iddia etmiştir. Ancak bu tarihler, sağlam belgelerle kanıtlanmamış varsayımlardan ibarettir ve genel kabul gören tarih olan 1881 yılı kadar geçerli kabul edilmemektedir.

Bu nedenle, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yılı olarak, genellikle ve resmi olarak 1881 yılı kabul edilir.

TERİMLER:

Resmi: Yetkili makamlarca onaylanmış ya da kabul edilmiş.