Milenyum Problemleri: 1000 yılın en zor 7 matematik problemleri nelerdir? Her problemin çözümüne 1 milyon dolar ödül!

Her problemin çözümü için 1 milyon dolar para ödülü bulunan, Milenyum Problemleri, 1000 yılın en zor 7 matematik problemi nedir? Hangi matematikçiler bu problemler üzerine çalışmıştır? Bu sorunların çözümüne dair şu ana kadar hangi adımlar atılmıştır?

1000 yılın en zor 7 matematik problemi, Clay Enstitüsü tarafından 2000 yılında belirlenmiştir. Bu problemler, matematikte çözülmemiş en önemli problemlerden bazıları olarak kabul edilmektedir. Her bir problem için, onu çözen ilk kişiye veya gruba 1 milyon dolar ödül verilmektedir.

Problemler şunlardır:

1. Birch ve Swinnerton-Dyer Sanısı (Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture)

Birch ve Swinnerton-Dyer Conjecture, 1950’lerde İngiliz matematikçiler Peter Swinnerton-Dyer ve Bryan Birch tarafından önerilen bir sayı teorisi problemidir. Bir eliptik eğrinin tüm cebirsel sayılar üzerindeki çözümlerinin sayısını tahmin eder.

Bir eliptik eğri, x ve y değişkenlerini içeren bir denklemdir. Bu denklem, eğrinin tüm noktalarını tanımlar. Eliptik eğrilerin, şifreleme, sayı teorisi ve diferansiyel geometri gibi çeşitli matematiksel alanlarda uygulamaları vardır.

Birch ve Swinnerton-Dyer Conjecture’a göre, bir eliptik eğrinin cebirsel sayılar üzerindeki tüm çözümlerinin sayısı, eğrinin L-fonksiyonunun sıfır noktası 1’de ne olduğuna bağlıdır. L-fonksiyonu, eğrinin özelliklerini tanımlayan karmaşık bir fonksiyondur.

Conjecture, matematikte en önemli ve zorlu problemlerden biri olarak kabul edilir. 2000 yılında Clay Matematik Enstitüsü tarafından bir Milenyum Problemi olarak belirlenmiştir.

Conjecture’ın kanıtlanması, eliptik eğrilerin sayı teorisindeki rolünü daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Ayrıca, şifreleme gibi uygulamalarda eliptik eğrilerin kullanımını geliştirmemize yardımcı olabilir.

Conjecture’ın kanıtına yönelik önemli ilerlemeler yapılmıştır. 2001 yılında, Andrew Wiles, Fermat’ın Son Teoremi’ni kanıtlarken, Conjecture’ın bazı özel durumları için kanıtlar sağladı. 2013 yılında, Shinichi Mochizuki, Conjecture’ın genel bir kanıtı için bir taslak yayınladı. Mochizuki’nin çalışması henüz tam olarak kabul edilmemiştir, ancak Conjecture’ın kanıtına doğru önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.

Birch ve Swinnerton-Dyer Conjecture’ın kanıtı, matematik tarihindeki en önemli başarılardan biri olacaktır.

2. Hodge Sanısı (Hodge Conjecture)

Hodge Conjecture, karmaşık analiz ve cebirsel geometri alanındaki bir problemdir. Bu problem, bir topolojik yüzeyin karmaşık yapısını tanımlayan Hodge teorisi ile ilgilidir. Hodge Conjecture’un doğruluğu, birçok karmaşık yüzeyin özelliklerini anlamak için önemli olacaktır.

Hodge sınıfları, bir cebirsel çeşitliliğin yapısı hakkında bilgi veren topolojik kavramlardır. Algebraik döngüler, bir cebirsel çeşitliliğin alt kümeleridir.

Hodge Conjecture, her Hodge sınıfının, bir cebirsel döngü tarafından temsil edilebileceğini söyler. Başka bir deyişle, bir cebirsel çeşitliliğin yapısı, alt kümelerinin yapısı tarafından tamamen belirlenebilir.

Hodge Conjecture, matematikte en önemli ve zorlu problemlerden biri olarak kabul edilir. 2000 yılında Clay Matematik Enstitüsü tarafından bir Milenyum Problemi olarak belirlenmiştir.

Hodge Conjecture’ın kanıtlanması, cebirsel geometri ve karmaşık geometride devrim yaratacaktır. Cebirsel çeşitliliklerin yapısını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Ayrıca, şifreleme ve fizik gibi çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilecek yeni araçlar geliştirmemize yardımcı olabilir.

Hodge Conjecture’ın kanıtına yönelik önemli ilerlemeler yapılmıştır. 1950’lerde, İngiliz matematikçi William Hodge, Conjecture’ın bazı özel durumları için kanıtlar sağladı. 1960’larda, Fransız matematikçi Jean-Pierre Serre, Conjecture’ın daha genel bir durumunu kanıtladı.

Ancak, Conjecture’ın genel bir kanıtı henüz bulunamamıştır.

3. Navier-Stokes denklemlerinin davranışı ( Navier-Stokes Equation)

Navier-Stokes denklemleri, viskoz sıvıların hareketini tanımlayan kısmi diferansiyel denklemlerden oluşan bir sistemdir. 19. yüzyılda Claude-Louis Navier ve George Gabriel Stokes tarafından türetilmiştir.

Navier-Stokes denklemleri, bir sıvıda kütle, momentum ve enerjinin korunumunu tanımlayan dört denklemden oluşur. Denklemler, sayısal olarak çözülebilecek bir biçimde yazılmıştır ve bir uçağın etrafındaki hava akışı, bir borunun içindeki su akışı ve insan vücudundaki kan akışı gibi çok çeşitli akışkan akışını modellemek için kullanılmıştır.

Navier-Stokes denklemleri, akışkan mekaniğinin en önemli denklemlerinden biridir ve bilim ve mühendislikte geniş bir uygulama alanına sahiptir. Ancak denklemler aynı zamanda çok zordur ve onlar için genel bir analitik çözüm yoktur. Bu, yalnızca belirli durumlar için sayısal olarak çözebileceğimiz anlamına gelir ve tüm akışkan akımları için davranışlarını tahmin edemeyiz.

Navier-Stokes denklemleri, 2000 yılında Clay Matematik Enstitüsü tarafından seçilen yedi çözülmemiş problemden oluşan yedi Milenyum Ödül Sorularından biridir. Milenyum Ödül Soruları her biri 1 milyon dolar değerindedir ve Navier-Stokes denklemleri çözülmesi en zor olanlardan biri olarak kabul edilir.

Son yıllarda, Navier-Stokes denklemlerini çözmek için sayısal yöntemlerin geliştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yöntemler, akışkan akışını daha önce hiç olmadığı kadar doğru ve gerçekçi bir şekilde simüle etmeyi mümkün kılmıştır. Ancak, akışkanların davranışı hakkında hala çok şey bilmediğimiz ve Navier-Stokes denklemlerinin matematikçiler ve bilim insanları için önümüzdeki yıllarda da bir zorluk olmaya devam edeceğinden şüphe yoktur.

Navier-Stokes denklemlerinin bazı önemli uygulamaları şunlardır:

 • Uçak tasarımı
 • Havacılık ve uzay aracı mühendisliği
 • Gemi tasarımı
 • Hidrolik ve pnömatik
 • Akıllı malzemeler
 • Biyomekanik

Navier-Stokes denklemlerinin tam olarak anlaşılması, bu alanlarda ve daha fazlasında önemli ilerlemelere yol açacaktır.

4. P vs NP problemi

P vs NP problemi, hesaplama teorisinin en önemli ve çözülmemiş problemlerinden biridir. Problem, P ve NP problem sınıflarının eşit olup olmadığını sorar.

P problem sınıfı, polinom zamanda çözülebilen problemlerden oluşur. Polinom zaman, girdinin boyutuna bağlı olarak bir polinom fonksiyonudur. Örneğin, bir sayı n’in asal olup olmadığını belirlemek, polinom zamanda çözülebilen bir problemdir.

NP problem sınıfı, doğru çözümleri polinom zamanda doğrulanabilen problemlerden oluşur. Örneğin, bir sayının asal olup olmadığını doğrulamak, NP problem sınıfına dahildir.

P = NP ise, P ve NP problem sınıfları eşit demektir. Yani, her P probleminin bir NP karşılığı vardır ve her NP probleminin bir P çözümü vardır.

P ≠ NP ise, P ve NP problem sınıfları eşit değildir. Yani, bazı P problemlerinin bir NP karşılığı yoktur ve bazı NP problemlerinin bir P çözümü yoktur.

P vs NP probleminin çözümü, hesaplama teorisinde devrim yaratacaktır. P = NP ise, birçok problemin daha hızlı çözülebileceği anlamına gelir. Örneğin, ulaşım, lojistik, şifreleme ve biyoloji gibi alanlarda önemli ilerlemeler yapılabilir.

P ≠ NP ise, bazı problemlerin NP-zor olduğu anlamına gelir. Bu, bu problemlerin polinom zamanda çözülemeyeceği ve daha karmaşık algoritmalar gerektireceği anlamına gelir.

P vs NP probleminin çözümü için önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Örneğin, Stephen Cook, 1971 yılında SAT probleminin NP-zor olduğunu göstermiştir. SAT problemi, bir kümede verilen değişkenlerin değerlerinin, verilen bir doğruluk tablosunu karşılayıp karşılamadığını belirleme problemidir.

P vs NP probleminin çözümü, hesaplama teorisinin yanı sıra, matematik, fizik, mühendislik ve diğer birçok alanda da önemli etkiler yaratacaktır.

5. Riemann hipotezi (Riemann Hypothesis)

Riemann Hipotezi, matematikte çözülmemiş en önemli problemlerden biridir. Hipotez, Riemann Zeta Fonksiyonunun sıfırlarının dağılımını tanımlar.

Riemann Zeta Fonksiyonu, karmaşık sayılar s için tanımlanan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, asal sayıların dağılımı ile yakından ilişkilidir.

Riemann Hipotezine göre, Riemann Zeta Fonksiyonunun s=1/2’de bir sıfır noktası vardır. Bu sıfır noktası dışındaki tüm sıfır noktalarının, s=1/2 düzleminde gerçek kısmı 1/2 olan karmaşık sayılar olduğu söylenir.

Riemann Hipotezinin kanıtlanması, asal sayıların dağılımı hakkında önemli bilgiler sağlayacaktır. Ayrıca, şifreleme, grafik teorisi ve diğer matematiksel alanlarda da önemli ilerlemelere yol açacaktır.

Riemann Hipotezi, 1859 yılında Alman matematikçi Bernhard Riemann tarafından ortaya atılmıştır. Hipotez, matematikte en önemli ve zorlu problemlerden biri olarak kabul edilir.

Riemann Hipotezinin kanıtlanması için önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Örneğin, 1970’lerde, Harold Edwards, Riemann Hipotezinin bazı özel durumları için kanıtlar sağlamıştır. 2000’lerde, Edward Witten, Riemann Hipotezinin kanıtlanmasına yardımcı olabilecek yeni bir yaklaşım önermiştir.

Ancak, Riemann Hipotezinin genel bir kanıtı henüz bulunamamıştır.

Riemann Hipotezinin kanıtlanması, matematik tarihindeki en önemli başarılardan biri olacaktır.

6. Yang-Mills Teorisi ve Kütle Problemi (Yang-Mills & The Mass Gap)

Yang-Mills ve Kütle Boşluğu Problemi, fizik ve matematikte çözülmemiş bir problemdir. Problem, Yang-Mills alan teorisinin, kuantum mekaniğinin güçlü kuvvetini tanımlayan teorinin, bir kütle boşluğu içerdiğini kanıtlamaktır.

Kütle boşluğu, bir sistemin, sıfır momentumda, herhangi bir enerjiye sahip olmayan parçacıklar içermediği bir durumdur. Yang-Mills teorisinde, bir kütle boşluğunun varlığının kanıtlanması, teorinin sağlamlığını ve geçerliliğini gösterecektir.

Yang-Mills teorisi, kuantum mekaniğinin elektromanyetik kuvveti ve zayıf kuvveti tanımlayan teorilerle birlikte, Standart Modelin temel parçacıklarını ve kuvvetlerini tanımlayan üç teoriden biridir. Teori, 1954 yılında Chen-Ning Yang ve Robert Mills tarafından geliştirilmiştir.

Yang-Mills teorisinin bir kütle boşluğu içerdiğini kanıtlamak için önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Örneğin, 1970’lerde, Kenneth Wilson, teorinin bazı özel durumları için kanıtlar sağlamıştır. 2000’lerde, Edward Witten, teorinin genel bir kanıtı için bir taslak yayınlamıştır.

Ancak, Yang-Mills teorisinin bir kütle boşluğu içerdiğine dair genel bir kanıt henüz bulunmamıştır.

Yang-Mills ve Kütle Boşluğu Probleminin çözümü, kuantum mekaniğinin güçlü kuvvetini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Ayrıca, Standart Modelin geçerliliğini ve eksikliklerini belirlememize yardımcı olabilir.

Problemin çözümü için bazı olası yaklaşımlar şunlardır:

 • Teorinin matematiksel yapısını daha iyi anlamak.
 • Teorinin bilgisayar simülasyonlarını kullanmak.
 • Yeni fiziksel veya matematiksel kavramları geliştirmek.

Yang-Mills ve Kütle Boşluğu Probleminin çözümü, fizik ve matematikte devrim yaratacak önemli bir başarı olacaktır.


Çözülmüş Problemler

7. Poincaré varsayımı (Sanısı) (Poincaré Conjecture)

Poincaré Conjecture, topolojide çözülmüş en önemli problemlerden biridir. Problem, üç boyutlu bir çok katlı, yalnızca üç boyutlu bir küre olabilir.

Üç boyutlu çok katlı, üç boyutlu bir uzayda sınırsız uzanabilen bir yapıdır. Örneğin, bir küre, bir silindir ve bir torus, üç boyutlu çok katlıdır.

Küre, üç boyutlu uzayda her noktası aynı uzaklıkta olan bir yapıdır. Örneğin, Dünya bir küredir.

Poincaré Conjecture, 1904 yılında Fransız matematikçi Henri Poincaré tarafından ortaya atılmıştır. Conjecture, üç boyutlu bir çok katlı için aşağıdaki iki koşulun eşdeğer olduğunu söyler:

 • Topolojik olarak bir küredir.
 • Her kapalı döngüsü, bir noktadan geçerek sıkılaştırılabilir.

Topolojik olarak bir küre olmak, bir çok katlı için, boyutu ve şekli bakımından bir küre ile eşdeğer olması anlamına gelir.

Her kapalı döngüsü, bir noktadan geçerek sıkılaştırılabilir olmak, bir çok katlı için, her kapalı döngüsünün, bir noktadan geçerek daha küçük bir boyuta küçültülebilmesi anlamına gelir.

Poincaré Conjecture’ın kanıtlanması, topolojide devrim yaratacaktır. Topolojik çok katlıların yapısını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Ayrıca, fizik, mühendislik ve diğer birçok alanda kullanılabilecek yeni araçlar geliştirmemize yardımcı olabilir.

Poincaré Conjecture, 2000 yılında Clay Matematik Enstitüsü tarafından bir Milenyum Ödül Problemi olarak belirlenmiştir. Milenyum Ödül Problemleri her biri 1 milyon dolar değerindedir ve Poincaré Conjecture, çözülmüş yedi problemden biridir.

Poincaré Conjecture’ın kanıtı, 2003 yılında Rus matematikçi Grisha Perelman tarafından yayınlanmıştır. Perelman’ın kanıtı, Ricci akışları adı verilen bir matematiksel kavrama dayanmaktadır.

Perelman’ın kanıtı, matematik camiasında büyük bir heyecan yaratmıştır. Kanıt, topolojide önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Perelman,Grigori(1966) - George Bergman - Mathematisches Institut Oberwolfach (MFO), GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11511619

1 Beğeni