Michelson - Morley deneyi ile I. Işık hızının tüm referans sistemlerinde aynı olduğu, II. Işık hızının ölçülemeyeceği, III. Işığın yayılması için bir ortama gerek olmadığı durumlarından hangileri kanıtlanmıştır?

Michelson - Morley deneyi ile
I. Işık hızının tüm referans sistemlerinde aynı olduğu,
II. Işık hızının ölçülemeyeceği,
III. Işığın yayılması için bir ortama gerek olmadığı
durumlarından hangileri kanıtlanmıştır?


Klasik fiziğin açıklamakta yetersiz kaldığı ve kuantum fiziğinin gelişimine neden olan siyah cisim ışımasına göre,
I. Bir cismin yaptığı ışımanın frekansı, cismin cinsine ya da rengine bağlı değildir.
II. Bir cisim farklı dalga boyunda ışımalar yapabilir.
III. Sıcaklığı 0 (sıfır) Kelvin’in üzerinde olan tüm cisimler ışıma yapar.
yargılarından hangileri doğrudur?


Alfa bozonmasına uğrayan bir çekirdek için,
I. Atom numarası azalır.
II. Kütle numarası değişmez.
III. Eşit sayıda proton ve nötron kaybeder.
yargılardan hangileri doğru olur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III


Görselde, fizik konularına ait üç farklı soru bulunmaktadır. İlk soru, Michelson-Morley deneyinin sonuçlarını sorgulamaktadır. İkinci soru, siyah cisim ışımasında klasik fiziğin yetersizliklerini ve kuantum fiziğinin gelişimini sorgulamaktadır. Üçüncü soru ise alfa bozonmasına uğrayan bir çekirdek için doğru olan yargıları sorgulamaktadır.

Michelson - Morley Deneyi

I. Işık hızının tüm referans sistemlerinde aynı olduğu

Bu doğru bir yargıdır. Michelson-Morley deneyi, ışığın hızının farklı referans sistemlerinde ölçüldüğünde aynı olduğunu gösteren deneylerden biridir. Bu sonuç, özel görelilik teorisinin temel taşlarından birini oluşturur.

II. Işık hızının ölçülemeyeceği

Bu yanlış bir yargıdır. Michelson-Morley deneyi, ışığın hızını ölçmeyi amaçlayan bir deneydir ve başarılı olmuştur. Dolayısıyla, ışık hızının ölçülemeyeceği sonucuna varılmamıştır.

III. Işığın yayılması için bir ortama gerek olmadığı

Bu doğru bir yargıdır. Michelson-Morley deneyi, ışığın bir “eter” adı verilen bir ortamda yayılmadığını kanıtlamıştır. Bu da ışığın yayılması için bir ortam gerektirmediğini ortaya koyar.

Sonuç: I ve III doğru

Siyah Cisim Işıması

I. Bir cismin yaptığı ışımanın frekansı, cismin cinsine ya da rengine bağlı değildir.

Bu doğru bir yargıdır. Siyah cisim ışıması, cismin sıcaklığına bağlı olan bir ışıma türüdür. Cinsine veya rengine bağlı olmaz.

II. Bir cisim farklı dalga boyunda ışımalar yapabilir.

Bu doğru bir yargıdır. Siyah cisimler geniş bir dalga boyu spektrumunda ışıma yaparlar, bu yüzden farklı dalga boylarında ışımalar gözlemlenir.

III. Sıcaklığı 0 (sıfır) Kelvin’in üzerinde olan tüm cisimler ışıma yapar.

Bu da doğru bir yargıdır. Sıcaklığı 0 Kelvin’in üzerinde olan her cisim, termal ışıma yapar. Bu ışıma Planck yasasına göre hesaplanır.

Sonuç: I, II ve III doğru

Alfa Bozunması

I. Atom numarası azalır.

Bu doğru bir yargıdır. Alfa bozunması sırasında 2 proton kaybedildiği için atom numarası 2 azalır.

II. Kütle numarası değişmez.

Bu yanlış bir yargıdır. Alfa parçacığı 2 proton ve 2 nötrondan oluşur ve bu toplam 4 birim kütle kaybına neden olur. Dolayısıyla kütle numarası 4 azalır.

III. Eşit sayıda proton ve nötron kaybeder.

Bu doğru bir yargıdır. Alfa bozunmasında, çekirdek 2 proton ve 2 nötron kaybeder, yani eşit sayıda proton ve nötron kaybı söz konusudur.

Sonuç: I ve III doğru

Cevap: D) I ve III

TERİMLER:

Michelson-Morley Deneyi: Işık hızı konusunda belirleyici sonuçlar çıkartan ve eter hipotezini çürütmeye yardımcı olan deney.
Siyah Cisim Işıması: Termal radyasyonun modelini ve dağılımını açıklayan bir fiziksel kavram.
Alfa Bozunması: Bir çekirdeğin alfa parçacığı yayarak daha düşük bir atom numarasına sahip başka bir çekirdeğe dönüştüğü radyoaktif bir süreç.