Kübizm (Cubism) Sanat Akımı Nasıl Ortaya Çıktı?

  1. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve özellikle resim ve heykel sanatını etkileyen Cubism (Kübizm), adını nereden alır? Bu akımı kimler başlattı, ve hangi eserlerle bunu belirginleştirdiler? Ayrıca, Kübizm’in özelliklerini ve bu akımın sanata ne gibi etkileri oldu, hangi diğer akımları da etkiledi bu gelişme? Yani Kübizm, sanat tarihinde hangi rolleri oynadı ve sonraki sanat alanında ne tür yeniliklere yol açtı?

Kübizm, 20. yüzyılın başlarında Paris’te ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Bu akım, resim ve heykel sanatında devrim niteliğinde bir dönüşüm yaratmıştır. Kübizm terimi, Fransız sanat eleştirmeni Louis Vauxcelles tarafından 1908 yılında kullanılmıştır. O dönemdeki bir sergide, henüz resmi olarak Kübizm akımının adı konulmamış olsa da, Georges Braque’ın ve Pablo Picasso’nun eserlerini “cubes” (küpler) şeklinde tanımlaması sonucunda bu terim ortaya çıkmıştır.

Kübizm akımı, Georges Braque ve Pablo Picasso tarafından başlatılmıştır. Bu iki sanatçı, 1907 yılında tanışmış ve ortak bir sanatsal yolculuğa çıkmışlardır. İkisi de geleneksel perspektif ve illüzyonist sanat anlayışını reddetmiş ve nesneleri farklı açılardan ve farklı perspektiflerle gösterme amacını taşımışlardır. Bu dönemin en belirgin eserleri arasında Picasso’nun “Les Demoiselles d’Avignon” (Avignon’lu Genç Kızlar) ve Braque’ın “Houses at l’Estaque” (L’Estaque’deki Evler) bulunmaktadır.

Kübizm, öncelikli olarak nesneleri geometrik şekiller ve küplerle yansıtmaya yönelik bir yaklaşımı ifade etmektedir. Sanatçılar, nesneleri geometrik formlara ayırarak, parçalayarak ve farklı açılardan göstererek birbiriyle bağlantılı farklı perspektifleri birleştirmişlerdir. Bu yaklaşım, nesnelerin tek bir açıdan değil, birden çok açıdan görülebileceğini vurgulamaktadır.

Kübizm, sanat tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu akım, sanatta yapılan geleneksel perspektifin reddiyle birlikte, nesnelerin dış görüntülerinin yanı sıra iç yapılarına da dikkat çekmiştir. Nesnenin dört boyutlu bir şekilde ifade edilmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak, Kübizm, sanatçıların duygusal ifadeler yerine, nesnelerin yapısal özelliklerine odaklanmasını sağlamıştır.

Kübizm, diğer sanat akımlarına da ilham kaynağı olmuştur. Özellikle Soyut Sanat ve Dadaizm gibi hareketler, Kübizm’in etkisini izlemişlerdir. Sanatçılar, nesnelerin sadece görüntülerini değil, aynı zamanda içeriklerini de ifade etmek için farklı teknikler kullanmışlardır.

TERİMLER:
Kübizm: Nesneleri geometrik şekiller ve küplerle göstermeyi amaçlayan bir sanat akımıdır.
Perspektif: Sanatta uzayın derinliğini ve nesnelerin gözlemciye göre görünüşünü ifade etme tekniğidir.
Soyut Sanat: Gerçekçi olmayan, geleneksel formları reddeden veya dönüştüren bir sanat akımıdır.
Dadaizm: Savaş sonrası sanat akımı olan Dadaizm, kabul edilmiş sanat normlarını ve toplumun kurallarını sorgulayan bir tutum sergilemiştir.