Kriz Yönetiminde Hangi Stratejiler Uygulanmalıdır?

Bir birlikte görev sürecinde her şirket, farklı derecelerde olsa da, çeşitli krizlerle karşılaşabilir. Ekonomik, politik veya doğal afetler gibi beklenmedik durumlar, işletmelerin karşı karşıya kaldığı tipik krizlere örnek olarak verilebilir. Bu tür durumlar karşısında şirketlerin devamlılığını sağlamak için nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Kriz yönetimi konusunda hangi stratejiler kullanılmalı ve hangi adımlar atılmalıdır? Ne tür önlemler alınabilir, hangi eylemler efektif sonuçlar verir?