Kadeş Antlaşması'nın önemi ve içeriği nedir?

Antik dönemin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilen Kadeş Antlaşması, ne gibi maddeler içerir ve bu antlaşma tarihsel açıdan neden bu kadar önemlidir? Tarihin hangi dönemine, hangi toplulukları ve hangi bölgeyi etkilemiştir? Bu konuda bilgi sahibi olanlar detaylı bir açıklama yapabilir mi?