İthalat ve İhracat Arasındaki Denge Nasıl Sağlanır?

İthalat ve ihracat, bir ülkenin dış ticaretinde önemli bir rol oynar ve ekonomik büyümeyi ve istikrarı etkilerler. İdeal olarak, bir ülkenin ihracatının ithalatını aşarak pozitif bir ticaret dengesi oluşturması beklenir. Ancak böyle bir denge her zaman gereklilik olmayabilir. Peki, ithalatın ihracatı aştığı durumlarda bir ülke nasıl bir dengeleme stratejisi uygulayabilir? Devalüasyon veya yeniden değerlendirme, hükümetin düşündüğü düzenlemelerden biri olabilir mi? Bunlar gibi mekanizmalar, bir ülkenin ithalat ve ihracat dengesizliğini hafifletmek için nasıl kullanılabilir ve bu tür politikaların nedenleri ve etkileri nelerdir?