İsrail'in en büyük düşmanı Amalek halkı kimdir ve hala günümüzde bu halkın soyundan insanlar var mı?

Amâlek halkı, Eski Ahit’te İsrail’in en büyük düşmanlarından biri olarak geçmektedir. Bu halkın kökeni nedir? İsrail ile olan düşmanlıkları hangi olaylara dayanıyor? Ayrıca, günümüzde bu halkın soyundan gelen insanlar hâlâ var mı? Varsa, kimlerdir ve nerede yaşarlar?

Amalek Halkı: Tarihleri ve İsrail ile Olan Düşmanlıkları

Amalek Halkının Kökeni

Amalek halkı, Eski Ahit veya Tevrat’ta anlatılan ve İsrailoğullarının en büyük düşmanlarından biri olarak bilinen bir topluluktur. Amalekliler, Amalek isimli bir kişiden türediği düşünülen bir halktır. Amalek, İshak’ın oğlu Esav’ın torunu ve Elifaz’ın oğludur. Bu nedenle Amalekliler, Esav’ın soyundan gelmektedir.

Amalek Halkı ve İsrail

Amalekliler ile İsrailoğulları arasındaki düşmanlık, Eski Ahit’te ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Aşağıda bu düşmanlığın bazı önemli olaylarını bulabilirsiniz:

 1. Rephidim Savaşı:

  • Olay: İsrailoğulları, Mısır’dan kaçışlarının hemen ardından Amalekliler ile Rephidim’de karşılaştılar.
  • Sonuç: Musa’nın liderliğinde savaştılar ve Tanrı’nın yardımıyla Amaleklileri yendiler.
 2. Kral Saul’un Zamanı:

  • Olay: Tanrı, İsrailoğullarına Amaleklileri tamamen yok etmelerini emretti. Kral Saul, Amaleklilere saldırdı ancak emirleri tam olarak yerine getirmedi ve bazı Amaleklileri sağ bıraktı.
  • Sonuç: Tanrı, Saul’un itaatsizliğinden dolayı krallıktan alınmasına karar verdi.
 3. Kral Davud’un Zamanı:

  • Olay: Kral Davud, Amaleklilere karşı bir dizi sefer düzenledi.
  • Sonuç: Davud, Amalekliler üzerinde kısmi bir zafer kazandı.

Günümüzde Amalek Halkının Soyundan Gelenler Var mı?

Amaleklilerin soyundan gelenlerin günümüzde var olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Eski Ahit’e göre Amalekliler, zamanla diğer halklar tarafından asimile oldu ya da yok edildi. Bu nedenle, günümüzde kendilerini doğrudan Amaleklilerin soyundan gelen olarak tanımlayan bir topluluğa rastlamak mümkün değildir.

Sonuç

Amalekliler, İsrailoğulları için Tevrat’ta en büyük düşmanlardan biri olarak betimlenmiş bir halktır. Tarih boyunca İsrailoğulları ile birçok kez çatışmışlardır. Ancak günümüzde Amalek halkına mensup olduğunu belirten bir topluluk bulunmamaktadır.

TERİMLER:

Eski Ahit (Tevrat): Yahudiliğin kutsal kitabı olup, Hristiyanlıkta “Eski Ahit” olarak adlandırılır. Bu metinler, İsrail’in erken tarihini ve dini yasalarını içermektedir.