Filistin işgal mi ediliyor? Filistin toprakları tarih boyunca hangi ülke veya güçler tarafından işgal edilmiştir?

Tarih boyunca Filistin toprakları çeşitli ülkeler ve güçler tarafından işgal edilmiştir. Filistin’in hangi dönemlerde, hangi ülkeler ya da güçler tarafından işgal edildiği hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Bu işgallerin Filistin halkı ve kültürü üzerindeki etkileri nedir?

Filistin’in İşgali ve Tarihçesi

Tarih Boyunca Filistin’in İşgali

Filistin toprakları tarih boyunca birçok kez farklı ülkeler ve güçler tarafından işgal edilmiştir. İşte bu bölgede hüküm süren önemli işgalciler ve dönemler:

Antik Dönemler

 1. Mısırlılar (MÖ 15. yy - MÖ 11. yy):

  • Filistin, Antik Mısır’ın etkisi altında kaldı. Bu dönemde Mısırlılar, Filistin’de önemli stratejik yerler inşa ettiler ve bölgeyi ticaret rotalarının bir parçası olarak kullandılar.
 2. Asur İmparatorluğu (MÖ 9. yy - MÖ 7. yy):

  • Filistin toprakları Asurlular tarafından işgal edildi ve Asur İmparatorluğu’nun bir parçası haline geldi. Asurlular, bölgeyi sıkı bir şekilde yönettiler ve yerel kültürü etkilediler.
 3. Babil İmparatorluğu (MÖ 6. yy):

  • Asur İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra, Filistin Babil İmparatorluğu’nun yönetimine geçti. Babil Kralı Nabukadnezar ile bölgedeki Yahudi Devleti yıkıldı ve Yahudi nüfusu sürgüne gönderildi (Babylon Sürgünü).
 4. Pers İmparatorluğu (MÖ 6. yy - MÖ 4. yy):

  • Persler, Babil İmparatorluğu’nu yıktıktan sonra Filistin’i işgal ettiler. Bu dönemde Yahudilere kendi topraklarına dönme izni verilerek bölge yeniden inşa edilmeye başlandı.

Hellenistik Dönem

 1. Yunan İmparatorluğu (MÖ 4. yy - MÖ 1. yy):
  • Büyük İskender’in fetihleriyle birlikte, Filistin toprakları Hellenistik döneme adım attı. Bu dönemde Helen kültürü ve dilinin etkisi altında kalan Filistin, Yunan şehir devletleri ve Seleukos İmparatorluğu’nun etkisi altında kaldı.

Roma ve Bizans Dönemi

 1. Roma İmparatorluğu (MÖ 1. yy - MS 4. yy):

  • Roma İmparatorluğu altında, Filistin önemli bir Roma eyaleti olarak varlık gösterdi. Bu dönemde bölgedeki Yahudi halkı bir dizi isyan başlattı, ancak hepsi Roma tarafından bastırıldı. Özellikle MS 70 yılında Kudüs’ün yıkılması ve Yahudi tapınağının tahrip edilmesi büyük bir dönüm noktasıdır.
 2. Bizans İmparatorluğu (MS 4. yy - MS 7. yy):

  • Roma İmparatorluğu’nun doğu parçası olan Bizans İmparatorluğu, Filistin’i yönetmeye başladı. Hristiyanlığın resmi din olduğu dönemde Filistin, Hristiyan hacıları için kutsal bir merkez haline geldi.

İslam ve Haçlı Seferleri Dönemi

 1. Emevi ve Abbasi Halifelikleri (MS 7. yy - MS 11. yy):

  • İslam’ın hızla yayılmasıyla birlikte Filistin, Emevi ve ardından Abbasi Halifelikleri tarafından yönetilmeye başlandı. Bu dönemde Filistin İslam kültür merkezi haline geldi.
 2. Haçlı Krallıkları (MS 11. yy - MS 13. yy):

  • Haçlı Seferleri sırasında, Filistin bölgesi Haçlılar tarafından işgal edildi ve Kudüs Krallığı kuruldu. Bu dönemde Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında ciddi çatışmalar yaşandı.
 3. Eyyubi Hanedanlığı (MS 12. yy - MS 13. yy):

  • Selahaddin Eyyubi liderliğindeki Müslüman ordular Haçlıları yenerek Kudüs’ü geri aldı ve bölgeyi yeniden Müslüman yönetimi altına soktu.
 4. Memlük Sultanlığı (MS 13. yy - MS 16. yy):

  • Memlükler, Eyyubi hanedanlığını takiben Filistin’i kontrol altına aldı ve bölge kültürel ve ekonomik olarak gelişmeye devam etti.

Modern Dönem

 1. Osmanlı İmparatorluğu (MS 16. yy - MS 20. yy):

  • Osmanlılar, Memlük Sultanlığı’nı yıkarak Filistin’i topraklarına kattı. Bu dönemde Filistin, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir eyaleti olarak yöneltildi ve kültürel olarak Osmanlı etkisi altında kaldı.
 2. İngiliz Mandası (MS 20. yy):

 • I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere, Filistin’i manda yönetimi altına aldı. Bu dönemde Filistin’e Yahudi göçlerinin artması ve Arap-Yahudi çatışmalarının yoğunlaşması bölgenin siyasi yapısını değiştirdi.
 1. İsrail Devleti (MS 1948 - Günümüz):
  • 1948’de İsrail Devleti’nin kurulması ile birlikte Filistin toprakları üzerindeki çatışmalar yeniden başladı. 1967 Altı Gün Savaşı’nda İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ni işgal etti. Modern dönemde İsrail-Filistin çatışması uluslararası bir mesele haline geldi.

İşgallerin Filistin Halkı ve Kültürü Üzerindeki Etkileri

 1. Demografik Değişiklikler:

  • İşgaller, Filistin topraklarında önemli demografik değişikliklere yol açtı. Yerel halk sürgüne gönderildi veya göç etmek zorunda kaldı. Babilliler tarafından yapılan sürgünler, Yahudi nüfusunun önemli bir kısmının Filistin dışına çıkmasına neden oldu.
 2. Kültürel Etkileşim:

  • Her işgalci, kendi kültür ve yönetim şeklini bölgeye getirdi. Örneğin, Yunan kültürü ve Roma yönetimi Filistin üzerinde kalıcı etkiler bıraktı. Rölyefler, sikkeler, tapınaklar ve diğer arkeolojik kalıntılar bu dönemlerin izlerini taşımaktadır.
 3. İktisadi ve Sosyal Yapı:

  • İşgaller Filistin’in ekonomik ve sosyal yapısını da değiştirdi. Tarım, ticaret ve zanaatkarlık gibi ekonomik faaliyetler işgalcilerin politikalarına göre şekillendi. Ayrıca köle ticareti ve zorla çalıştırma gibi uygulamalar sosyal adaletsizliği artırdı.
 4. Dini ve Mimari Yapılar:

  • Her dönemde farklı işgalciler tarafından çeşitli dini ve mimari yapılar inşa edildi. Örneğin, Roma döneminde yapılan amfi tiyatrolar, Bizans döneminde yapılan kiliseler, İslam döneminde inşa edilen camiler ve saraylar hala mevcut görkemiyle bölgedeki kültürel birikimi yansıtmaktadır.

Modern İsrail-Filistin Çatışması

İsrail’in Kuruluşu ve 1948 Savaşı:

 • 1948’de İsrail Devleti kurulduktan sonra, Arap-İsrail savaşları bölgenin şeklini değiştirdi. İlk savaşta Arap ülkeleri İsrail’e saldırdı, ancak İsrail bu saldırılara karşı koymayı başardı ve Filistin topraklarının büyük bir kısmını ele geçirdi.

1967 Altı Gün Savaşı:

 • İsrail, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Golan Tepeleri’ni işgal etti. Bu işgal, Filistinliler arasında büyük bir mülteci krizine yol açtı ve Filistin-İsrail çatışmasını daha da karmaşık hale getirdi.

Günümüzdeki Durum:

 • İki devlet çözümü ve diğer barış girişimlerine rağmen, İsrail’in yerleşim politikaları ve Filistin’in bağımsızlık talepleri arasındaki çatışma devam etmektedir. Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri ve güvenlik duvarları uluslararası alanda tartışmalara yol açmaktadır.

TERİMLER:

Hellenistik Dönem: Büyük İskender’in fetihleriyle başlayan, Batı Asya ve Doğu Avrupa’da, Yunan kültürünün yayılmasını ve etkilerini kapsayan dönem.
Babylon Sürgünü: Babil İmparatorluğu’nun Yahuda Krallığını yıkarak Yahudi halkının büyük bir kısmını Babil’e sürgün etmesi olayı.
Haçlı Seferleri: Hristiyan Avrupalıların, Müslüman kontrolündeki kutsal toprakları ele geçirmek için başlattıkları askeri seferler.