İslam Düşünce Tarihinde Felsefe Nasıl Bir Rol Oynar?

İslam düşünce tarihinde felsefenin nasıl bir rol oynadığı üzerine daha fazla bilgi edinmek istiyorum. İlk İslam filozofları ne tür konuları ele alıyorlardı ve onların düşünceleri İslam düşüncesi ve teolojisi üzerinde ne tür bir etkiye sahip oldu? Felsefenin İslam toplulukları ve tarihindeki rolü nelerdir? Son olarak, hangi önemli İslam filozofları, eserleri ve fikirleri halen modern İslam toplulukları ve modern düşüncedeki İslam felsefesinde etkili olmuştur?