Işık hızında bir iğne Dünya'ya çarparsa ne olur?

Kütlesi olan bir cismin ışık hızında hareket etmesinin imkansız olduğunu bildiğimiz için, küçük bir hesapla, iğnenin 1 gram ağırlığında (hatta 0.001 Kg) ve 299.000.000 m/s (neredeyse ışık hızında) hareket ettiğini varsayalım.

Enerjisini şu şekilde hesaplıyoruz:

Bu, ışık hızına yakın hızlar için Lorentz faktörü ile düzeltilen kinetik enerjinin formülüdür.

E=\frac{m0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=

Formüle göre iğne 1.1xE15 Joule verir.

Bir ton TNT (KT) yaklaşık 4.4xE9 Joule yayar

Hirochima’nın atom bombası, 14.000 ton TNT eşdeğerini serbest bırakmıştı.

Bu hesaplamaya göre 1 gr iğnemiz 18 adet Atom bombasına denk gelen bir enerjiye sahip olacaktır. Bazılarımız boşuna iğneden korkmuyor. :slight_smile:

Yukardaki formülün resimli versiyonu:

image

Kaynak