İnşaat projelerinde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik nasıl göz önünde bulundurulmalıdır?

İnşaat projelerinde hem enerji verimliliğini hem de sürdürülebilirliği sağlamak için nasıl tasarım ve malzeme seçimi yapılmalıdır? Hangi stratejiler kullanılmalıdır?