Kentsel dönüşüm projeleri için kullanılan malzemeler nelerdir?

Yeni inşa edilen yapılarda sürdürülebilirlik ve çevre dostu yöntemler nasıl kullanılabilir?