İngilizce de "İyi ki varsın" nasıl söylenir?

Türkçe’de sıkça kullanılan ve bir kişinin hayatımızdaki değerini belirten “iyi ki varsın” ifadesi, İngilizce dilinde nasıl ifade edilir? Bu ifadeyi ifade etmek için İngilizce’de hangi cümleler ya da ifadeler kullanılır?

İngilizce’de “İyi ki varsın” ifadesini farklı şekillerde ifade edebiliriz. İşte bazı örnekler:

 1. “I’m glad you exist.” - Var olduğuna seviniyorum.
 2. “I’m grateful for your presence.” - Varlığın için minnettarım.
 3. “I appreciate having you in my life.” - Hayatımda senin olmanı takdir ediyorum.
 4. “You make my life better.” - Hayatımı güzelleştiriyorsun.
 5. “I’m lucky to have you.” - Senin sahip olmaktan şanslıyım.
 6. “You bring joy to my life.” - Hayatıma sevinç getiriyorsun.
 7. “I’m so glad to have you.” - Sana sahip olduğum için çok mutluyum.

Bu ifadelerde İngilizce’de “İyi ki varsın” anlamı ifade edilmeye çalışılmıştır. Ancak, her ifade tam olarak aynı hissi veremeyebilir çünkü her dilin kendine özgü ifadeleri vardır. Bu nedenle, dilin sınırlamalarını göz önünde bulundurarak, en yakın anlamı taşıyan ifadeleri kullanmaya çalışmak önemlidir.

TERİMLER:

 • I’m glad: Seviniyorum.
 • grateful: Minnettar.
 • presence: Varlık.
 • appreciate: Takdir etmek.
 • lucky: Şanslı.
 • joy: Sevinç.