İmam nikahı yapmak için gerekli adımlar ve koşullar nelerdir?

Sevgilimle aramızda bir imam nikahı yapmak istiyorum ve bu süreci ailemizden bağımsız bir şekilde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Kendimiz bu işlemi yapabilir miyiz, yoksa mutlaka bir imamın bunu yapması mı gerekmektedir? İmam nikahıyla ilgili olarak hangi koşullara ve adımlara dikkat etmeliyiz?

İmam Nikahı Yapmak için Gerekli Adımlar ve Koşullar

İmam nikahı, dini inançlara göre evlilik akdinin gerçekleştirilmesidir. Bu süreçte bazı önemli adımlar ve koşullar bulunmaktadır. Aşağıda, bu süreci ailelerin dahil olmadan gerçekleştirmek isteyen çiftler için gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

İmam Nikahının Koşulları

 1. Rıza: Hem erkeğin hem de kadının evliliğe rıza göstermesi gerekmektedir. Karşılıklı rızanın beyan edilmesi, nikahın en temel şartlarından biridir.
 2. Şahitler: Dini nikahın geçerli olması için en az iki adil şahidin bulunması gerekmektedir. Şahitlerin erkek olması tercih edilse de, farklı yorumlara göre kadın şahitlerin de geçerli olduğu durumlar olabilir.
 3. Mehir: Nikah esnasında kadına verilecek olan mehir miktarının belirlenmesi ve taraflarca kabul edilmesi gerekmektedir. Mehir, kadının evliliği boyunca üzerine hakkı olan bir maldır.
 4. İmam veya Yetkili Kişi: Dini nikahın kıyılması için genellikle bir imamın ya da dini nikahı kıyabilecek bilgiye ve yetkiye sahip kişinin olması tercih edilir. Ancak, bazı İslami mezheplerde ve yorumlarda, tarafların karşılıklı rızası ve şahitlerin huzurunda nikahın geçerli olduğu kabul edilebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Yasal Durum: İmam nikahı, resmi bir evlilik akdi olarak kabul edilmeyebilir. Bu nedenle, çiftlerin yasal olarak evli olarak kabul edilmek ve yasal haklardan yararlanmak istiyorlarsa, resmi nikah da kıyılmalıdır.
 • Şer’i Şartlar: Nikahın İslami koşullara uygun olarak kıyılması için, İslami hukukun (Şer’i) gereklerine dikkat edilmelidir. Bu noktada, farklı İslami mezheplerin ve yorumların nikah ile ilgili farklı koşulları olabileceğini unutmamak önemlidir.
 • Ailenin Bilgilendirilmesi: Ailelerin nikah hakkında bilgilendirilmesi, sosyal ilişkiler ve aile bağları açısından önem taşıyabilir. Bu, daha sonraki aşamalarda yaşanabilecek muhtemel anlaşmazlıkları engellemeye yardımcı olabilir.

Kendi Kendinize Nikah Kıymak

Bazı İslami yorumlara göre, nikahın geçerli olması için mutlaka bir imamın bulunması gerekmez. Ancak, nikahın şer’i şartlara uygun olarak kıyılması ve en az iki adil şahidin huzurunda gerçekleştirilmesi önemlidir. Yine de bu konuda farklı görüşler bulunabilir, bu nedenle yerel bir dini otoriteden veya bilgili bir kişiden danışmanlık almanız önerilir.

TERİMLER:

Rıza: Evliliğe karşılıklı olarak serbestçe ve zorlama olmaksızın onay verilmesi.

Şahit: Nikah akdinin gerçekleştiği sırada orada bulunan ve işlemin geçerliliğine tanıklık eden kişiler.

Mehir: Dini nikah sırasında erkeğin kadına vermekle yükümlü olduğu mal veya para.

Adil: Doğruluk ve adalet ile hareket eden, güvenilir kişi.

1 Beğeni

İmam Nikahı: Gerekli Adımlar ve Koşullar

İmam nikahı, iki kişinin dini açıdan evli sayılabilmeleri için din adamı huzurunda ve şahitler eşliğinde gerçekleşen bir törendir. Resmi nikâhın aksine, yasal bir geçerliliği yoktur. Yine de, birçok kişi dini inançları gereği imam nikahını önemli bir adım olarak görmektedir.

Kendi Başınıza İmam Nikahı Kıymak:

Kendi başınıza imam nikahı kıymanız mümkün değildir. Nikahın resmiyet kazanması ve dini açıdan geçerli olması için nikahı yetkili bir din görevlisinin kıyması gerekir. Bu din görevlisi, genellikle bir imam veya müftüdür.

Ailenizden Bağımsız İmam Nikahı:

Ailenizden bağımsız bir şekilde imam nikahı kıymak mümkündür. Nikahı kıyacak din görevlisine nikah yapmak istediğinizi belirterek randevu alabilirsiniz. Nikah sırasında ailenizden herhangi birinin bulunması zorunlu değildir.

İmam Nikahı için Gerekli Koşullar:

 • Nikah kıymak isteyen erkek ve kadının reşit olması gerekir.
 • Her iki taraf da nikahın rızası ile yapılmasını beyan etmelidir.
 • Mahr (mehir) bedeli belirlenmeli ve erkek tarafından kadına verilmelidir.
 • Nikahta iki erkek veya bir erkek ve iki kadın şahit bulunmalıdır.
 • Nikah kıyacak din görevlisinden nikah cüzdanı talep edilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Adımlar:

 1. Nikah kıyacak bir din görevlisi ve tarih belirleyin.
 2. Gerekli evrakları hazırlayın (kimlik kartları, nüfus cüzdanları, vesayet kararı (varsa)).
 3. Mahr bedelini belirleyin ve mehir senedi hazırlayın.
 4. Nikahta bulunacak şahitleri belirleyin.
 5. Nikah töreni için mekan ve zaman ayarlayın.
 6. Nikah kıyıldıktan sonra nikah cüzdanını saklayın.

Ek Bilgiler:

 • İmam nikahı ile resmi nikahın aynı olmadığını ve resmi nikahın yasal haklar sağladığını unutmayın.
 • Nikah kıymadan önce ailelerinizle nikah ve düğün planlarınız hakkında görüşmeniz aile içi sorunları önleyebilir.
 • Nikah ile ilgili aklınıza takılan her türlü soruyu din görevlisine sormaktan çekinmeyin.

İmam nikahı ile ilgili daha detaylı bilgi için:

Ayrıca, internette ve kitapçılarda imam nikahı ile ilgili birçok kaynak bulabilirsiniz.

1 Beğeni