İslam'ın temel inanç esaslarını barındıran duaya verilen isim nedir?

İslam inanç prensiplerini içeren dua hangi isimle bilinir ve bu dua hangi bilgileri içerir?

İslam’ın temel inanç esaslarını barındıran dua, Şehadet duası veya Şehadet Kelimeleri olarak bilinir. Bu dua, İslam’ın ana inanç prensiplerini ifade eden ve Müslüman olmanın şartlarından biri olan İslam’ı tanıma, kabul etme ve Allah’a iman etmeni ifade eder.

Şehadet dua şu şekildedir:

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu.”

Bu dua, “Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederim ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.” anlamına gelir.

Bu dua, Müslüman olmak için gerekli olan inançlara işaret eder. İçeriğindeki ana bilgiler şunlardır:

  1. Tek Tanrı İnancı: “Eşhedü en la ilahe illallah” ifadesi, Allah’ın bir olduğunu ve başka ilah olmadığını ifade eder. Müslümanlıkta esas olan tektanrıcılık inancıdır.

  2. Muhammed Peygamberlik: “Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu” ifadesi, Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu ifade eder. Müslümanlar, Allah’ın gönderdiği son peygamber olarak Hz. Muhammed’i kabul ederler.

  3. Müslüman Olmanın Şartı: Şehadet duasi, Müslüman olmak için gerekli olan inançların ifadesidir. Müslüman olmak için bu inançları kabul etmek ve beyan etmek gerekmektedir.

TERİMLER:

  • Şehadet: İslam dininde “şahitlik etme” anlamına gelir. Müslüman olmak isteyen bir kişi, İslam’ın ana inanç prensiplerini dile getirerek Allah’ın huzurunda şahitlik yapar. Bu şahitlik İslam’ın temel inançlarını açıklar.