İbni Sina'ya göre toplumda iş bölümü neyi sağlar?

İbni Sina’ya göre toplumda iş bölümü neyi sağlar?

A. Kamu düzeni ve iç barışı

B. Dinsel birliği

C. Geleneğin güçlenmesini

D. Eleştirel yaklaşımın güçlenmesini

E. Kültürel yozlaşma

Nuri, İbni Sina’ya göre toplumda iş bölümünün kamu düzeni ve iç barışı sağladığını iddia etmiştir. Bu durumda doğru cevap şıklardan A’dır: Kamu düzeni ve iç barışı.

İbni Sina’ya göre toplumda iş bölümü A. Kamu düzeni ve iç barışı sağlar.

Sebebi:

  • İbni Sina, “El-Kanun fi’t-Tıbb” adlı eserinde, insanların farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu ve bu farklılıkların işbölümüne yol açtığını savunur.
  • İşbölümü sayesinde her birey, yeteneğine ve becerisine uygun bir işte çalışarak topluma katkıda bulunur.
  • Bu durum, toplumda uzmanlaşmaya ve verimliliğin artmasına yol açar.
  • Uzmanlaşma ve verimlilik artışı, refah seviyesinin yükselmesine ve toplumsal refahın artmasına katkıda bulunur.
  • Refah seviyesinin yükselmesi ve toplumsal refahın artması ise kamu düzeni ve iç barışın sağlanmasına yardımcı olur.

Diğer seçeneklerin yanlış olma nedenleri:

  • B. Dinsel birlik: İbni Sina’nın işbölümü ile ilgili görüşleri dinsel birliğe odaklanmaz.
  • C. Geleneklerin güçlenmesi: İşbölümü geleneklerin güçlenmesine doğrudan bir katkı sağlamaz.
  • D. Eleştirel yaklaşımın güçlenmesi: İşbölümü eleştirel yaklaşımın güçlenmesi ile doğrudan ilişkili değildir.
  • E. Kültürel yozlaşma: İşbölümü kültürel yozlaşmaya yol açmaz, aksine kültürel zenginleşmeye katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak: İbni Sina’ya göre toplumda iş bölümü kamu düzeni ve iç barışı sağlar.

1 Beğeni