Hücre zarının fonksiyonları nelerdir?

Canlı hücrelerde, hücre zarının çeşitli rolleri daha fazla araştırmaya ihtiyaç duymaktadır. Hücre zarının ne kadar karmaşık bir yapı olduğunu ve hücre zarının hangi fonksiyonları yerine getirdiğini detaylı bir şekilde açıklar mısınız? Özellikle madde alışverişi, hücre tanımlaması ve koruma fonksiyonlarının üzerinde durmak istiyorum. Ayrıca, hücre zarının diğer hücre bölümleriyle nasıl etkileşime girdiğini, hangi tür molekülleri içeriye aldığı veya dışarıya attığı ve bu süreçlerin canlı organizmanın genel sağlığı ve yaşamı için nasıl önemli olduğunu anlatır mısınız?