Mitokondrinin hücre içindeki fonksiyonu nedir?

Mitokondri, ökaryot hücrelerin bir parçasıdır ve genellikle “hücrenin enerji santrali” olarak adlandırılır. Mitokondri, ATP üretimini gerçekleştiren solunum zinciri ve oksidatif fosforilasyon gibi anahtar enerji üretim süreçlerinden sorumludur. ATP’nin hücre tarafından hangi önemli süreçler için kullanıldığı ve mitokondrinin bu süreçlerde ne tür bir rol oynadığına dair detaylı bir açıklama yapabilir misiniz? Ayrıca, mitokondrinin hücrenin diğer fonksiyonlarında oynadığı roller nelerdir ve farklı hücre tipleri ve canlı türleri arasında herhangi bir varyasyon var mıdır?