Hangi durumlar için İtalyanca'da "passato prossimo" zamanı kullanılır?

İtalyanca’nın “passato prossimo” zamanını kullanmanın gerektiği durumları nelerdir? Bu zaman dilimi genelde geçmişte tamamlanmış eylemler için mi kullanılır, ya da belli bir zaman aralığında gerçekleşen eylemleri mi ifade eder? “Passato prossimo” zamanının kullanıldığı yaygın cümle örneklerini ne kadar kolay temin edebiliriz, ve bu zamanın kullanımı ile ilgili herhangi bir istisna ya da özel durum var mıdır?