Fortran programlama dili hakkında bilgi almak istiyorum. Bu programlama dili hala kullanılıyor mu ve hangi amaçlarla kullanılıyor?

Fortran programlama dili nedir? Bu programlama dili hala kullanılıyor mu ve hangi alanlarda kullanılır?

Fortran Programlama Dili Hakkında Bilgi

Fortran Nedir?

Fortran (Formula Translation), en eski programlama dillerinden biridir ve bilimsel hesaplamalar için özel olarak tasarlanmıştır. 1950’lerde IBM tarafından geliştirilen bu dil, o dönemde bilimsel ve mühendislik uygulamaları için kullanılmaktaydı. Fortran, verimli sayısal hesaplamalar yapabilen ve büyük ölçekli bilimsel problemleri çözen programlar geliştirmek için kullanılan bir dildir.

Fortran’ın Avantajları

Fortran, bilimsel ve mühendislik hesaplamalarında hâlâ tercih edilen bir dil olma sebeplerinden birkaçı şunlardır:

 • Performans: Fortran, hızlı ve verimli sayısal hesaplama yetenekleriyle tanınır. Bilimsel uygulamalar genellikle büyük ölçekli hesaplamalar gerektirir ve Fortran, yüksek performans sağlayarak bu tür hesaplamalarda kolaylıkla kullanılabilir.

 • Kullanılabilirlik: Fortran, mühendislik ve bilimsel hesaplamalar için kullanılan matematiksel ve istatistiksel kütüphanelerle entegre çalışabilir. Bu, programcıların karmaşık hesaplamalar için yaygın olarak kullanılan kütüphaneleri kullanırken Fortran dilini kullanmalarına olanak tanır.

 • Uyarlanabilirlik: Fortran, farklı platformlar arasında kolaylıkla taşınabilen bir dildir. Bu, programcıların mevcut Fortran kodlarını farklı işletim sistemleri ve bilgisayar mimarileri üzerinde çalışması için uyarlamasını kolaylaştırır.

Fortran’ın Kullanım Alanları

Fortran, hâlâ çeşitli alanlarda tercih edilen bir programlama dilidir. Özellikle aşağıdaki alanlarda sıkça kullanılmaktadır:

 • Bilimsel Hesaplamalar: Fizik, matematik, kimya, astronomi gibi alanlarda Fortran, sayısal hesaplamalar, simülasyonlar ve bilimsel modellemeler için kullanılır. Yüksek performansının yanı sıra, bilimsel hesaplamalar için özel olarak tasarlanmış veri türleri ve işlevler de sunar.

 • Mühendislik Uygulamaları: Mühendislik disiplinlerinde, özellikle yapısal analiz, akışkanlar dinamiği, elektrik mühendisliği ve malzeme bilimi gibi alanlarda Fortran’ın kullanımı yaygındır.

 • Hava Tahmini: Hava tahmini modelleri, iklim simülasyonları ve atmosferik araştırmalarda Fortran kullanılır. Büyük çaplı atmosferik modeller, genellikle Fortran dili ile geliştirilir.

 • Nükleer Enerji ve Füzyon Araştırmaları: Nükleer enerji ve füzyon araştırmaları, karmaşık matematiksel hesaplamalar ve simülasyonlar gerektirir. Bu alanda Fortran, yüksek performansı ve veri işleme yetenekleri nedeniyle tercih edilir.

 • Finans ve Ekonomi: Finansal modelleme, risk analizi ve ekonomik tahminleme gibi alanlarda da Fortran kullanımı yaygındır. Özellikle büyük veri analizi ve optimizasyon problemlerinde kullanılan matematiksel algoritmalar için Fortran dilinin veri işleme hızı avantaj sağlar.

Fortran’ın Geleceği

Fortran, bilimsel hesaplamalar ve sayısal simülasyonlar için hâlâ yaygın olarak kullanılan bir dildir. Gelişmiş derleyiciler ve modern kütüphaneler sayesinde Fortran, bugünün yüksek performanslı bilgisayarlarında etkileyici sonuçlar elde edebilir. Ayrıca, Fortran’da yapılan optimize edilmiş kodlar, hızlı ve paralel hesaplamaları desteklemek için çeşitli süper bilgisayarlar üzerinde yürütülebilir. Bu nedenle, Fortran’ın bilimsel ve mühendislik alanlarında önemini koruyacağı ve gelecekte de kullanılmaya devam edeceği öngörülmektedir.

TERİMLER:

Performans: Bir programın çalıştırma hızı ve veri işleme kapasitesi.
Kütüphane: Bir dizi önceden yazılmış ve derlenmiş fonksiyon ve alt programlardan oluşan bir kaynak kod koleksiyonu.
Yüksek Performans: Bir programın diğer alternatiflere kıyasla daha hızlı çalışma yeteneği. Yüksek performans, daha hızlı sonuçlar elde etmek ve daha büyük veri setlerini işlemek için önemlidir.
Paralel Hesaplama: Bir bilgisayar sisteminin, bir problemi çözmek için birden fazla işlemci veya çekirdek kullanmasını ifade eder. Bu, işlem hızını artırabilir ve daha büyük hesaplamaların yapılabilmesini sağlar.

Tabii ki! Fortran (Formula Translation) programlama dili, bilimsel ve mühendislik uygulamalarına odaklanan eski bir dil olarak bilinir. İlk kez 1957 yılında IBM tarafından geliştirilen Fortran, o zamandan beri hala kullanılan en eski programlama dillerinden biridir. Fortran, veri işleme, matematiksel hesaplamalar, bilimsel araştırmalar, hesaplama yoğun işlemler ve büyük veri analizi gibi alanlarda geniş çapta kullanılmaktadır.

Fortran dilinin yapısını anlamak için iki basit örnek verebilirim:

Örnek 1: İki sayının toplamını hesaplayan basit bir Fortran programı:

program toplama
 implicit none  ! Deklare edilmemiş değişkenlerin kullanılmasını önler

 integer :: sayi1, sayi2, toplam  ! İnteger türünde değişkenler

 write(*, *) "İlk sayıyı girin: "
 read(*, *) sayi1          ! Kullanıcıdan birinci sayıyı alır

 write(*, *) "İkinci sayıyı girin: "
 read(*, *) sayi2          ! Kullanıcıdan ikinci sayıyı alır

 toplam = sayi1 + sayi2       ! İki sayının toplamını hesaplar

 write(*, *) "Toplam: ", toplam   ! Toplamı ekrana yazar

end program toplama

Örnek 2: 1’den 10’a kadar olan sayıların toplamını hesaplayan bir Fortran programı:

program toplam
 implicit none

 integer :: i, toplam

 toplam = 0             ! Toplam değişkenini sıfırlar

 do i = 1, 10            ! 1'den 10'a kadar döngü oluşturur
  toplam = toplam + i        ! Sayıları toplama ekler
 end do

 write(*, *) "Toplam: ", toplam

end program toplam

Bu iki örnekte, Fortran dilinin temel özelliklerini görebilirsiniz. İlk örnekte, kullanıcıdan iki sayı alınır, bu sayılar toplanır ve sonuç ekrana yazdırılır. İkinci örnekte ise bir döngü kullanarak 1’den 10’a kadar olan sayıların toplamını hesaplayan bir program görüyoruz.

Fortran diline daha fazla aşina olmak için bu örnekleri inceleyebilir ve daha karmaşık uygulamalara geçebilirsiniz. Fortran dilinin diğer özellikleri arasında dizeler, fonksiyonlar, alt programlar, dosya giriş/çıkış işlemleri ve derleyici optimizasyonu gibi konular yer almaktadır.

TERİMLER:

 • implicit none: Bu ifade, deklare edilmemiş değişkenlerin kullanılmasını önler ve programın daha güvenli olmasını sağlar. Temel olarak, değişkenlerin türlerini belirtmek zorunlu hale getirir.