Evrensel çekim yasası nedir? Evrensel çekim yasasının temel prensipleri nelerdir?

Evrensel çekim yasası, gezegenlerden yıldızlara ve evrenin diğer tüm cisimlerine uygulanabilen bir yasa. Fizik alanında önemli bir yer tutmasına rağmen bu konu hakkında detaylı bir bilgim yok. Evrensel çekim yasası neyi ifade eder? Bu yasayı nasıl tanımlarız ve bu yasa hangi temel prensiplere dayanır? Evrende ki tüm cisimler arasındaki bu çekim gücünün sebebi nedir?

Evrensel Çekim Yasası

Evrensel çekim yasası, Sir Isaac Newton tarafından keşfedilmiştir ve bu yasa tüm kütleler arasında bir çekim kuvveti olduğunu belirtmektedir. Bu yasa, iki kütleli nesnenin büyüklüklerine ve aralarındaki mesafeye bağlı olarak her zaman bir çekim kuvveti uyguladığını ifade eder. Bu çekim kuvveti İngiliz fizikçi ve matematikçi Isaac Newton tarafından bulunmuştur.

Evrensel Çekim Yasasının Matematiksel Tanımı

Newton’un evrensel çekim yasası yer çekimi kuvvetini, iki kütlenin çarpımının ve aralarındaki mesafenin karesinin bölümü olarak tanımlar. İki cisim arasındaki yerçekimi kuvveti denklemde F ile gösterilir ve bu, G ile gösterilen evrensel çekim sabiti, m1 ve m2 ile gösterilen cismenin kütlesi ve r22 ile gösterilen nesneler arasındaki mesafenin karesine bağlıdır. Aşağıdaki denklem, bu yasayı genel bir formda ifade eder:

F = G * (m1 * m2) / r^2

Evrensel Çekim Yasasının Temel Prensipleri

  1. Her kütleli cisim, diğer tüm kütlesel cisimleri doğru orantılı bir kuvvetle çekmektedir: Bu, çekim kuvvetinin evrensel olmasındandır ve bir nesnenin yer çekimi kuvveti, onun kütlesi ile doğru orantılı artar.

  2. Çekim kuvveti, iki nesne arasındaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır: Eğer nesnelerden biri diğerinden daha uzaklaşırsa aralarındaki çekim kuvveti azalır.

  3. Çekim kuvveti, merkezden merkeze etki eder: Bu, çekim kuvvetinin nesnenin geometrisine değil, sadece onun kütle merkezine bağlı olduğunu belirtir.

Evrenselle çekim yasasının temel sebebi, kütlenin varlığıdır. Evrende yer alan herhangi bir kütlesi olan cisim, etrafındaki diğer kütlesel cisimleri çeker.

TERİMLER:

Evrensel Çekim Sabiti (G): İki cismin birim kütlesi arasındaki çekim kuvvetini belirleyen sabittir. Yaklaşık değeri 6.67430(15)×10−11 m^3⋅kg^−1⋅s^−2 olarak bulunmuştur.
Nesnenin Kütle Merkezi: Bir nesnenin kütlesinin dağılımının merkezidir. Bu merkez, tüm çekim kuvvetlerinin uygulandığı nokta olarak kabul edilir.

2 Beğeni