Evrenin genişlemeye devam edeceği ya da bir noktada daralacağı konusundaki teoriler nelerdir?

Big Bang teorisi genellikle evrenin doğuşunu açıklamak için kullanılır, ancak evrenin gelecekte ne olacağına dair bir dizi teori vardır. Bu teorilerden bazıları evrenin sürekli genişlemeye devam ettiğini, bazılarının ise bir noktada daralmaya başlayacağını öne sürmektedir. Bu teorilerin ileride evrenin kaderini belirlemek adına ne tür öngörülerde bulunduklarını ve ne tür kanıtlar sunduklarını açıklayabilir misiniz?