Evrenin boyutları ne olabilir?

Bildiğimiz kadarıyla evrenin boyutlarını belirlemek oldukça zordur. Evrenin genişlemekte olduğu ve bu hızın belirli bir oranda olduğu bilinmektedir. Bu durum, evrenin sonlu mu yoksa sonsuz mu olduğunu sorgulayan birçok bilim insanını da meşgul eder. Şu an bilinenlere göre, ezberlenebilir veya görülebilir evrenin bir boyutu vardır. Ancak evrenin tam boyutunu belirlemek bilim dünyasında halen tartışılan bir konudur. Sizce evrenin boyutları konusunda hangi teoriler muteberdir ve neden?