Evrendeki Karanlık Maddenin Doğası Nedir?

Karanlık madde, evrendeki toplam madde-enerji yoğunluğunun yaklaşık olarak %27’sini oluşturur ve onun varlığı galaksilerin dönüş hızları, kozmik mikrodalga arka plan radyasyonundaki anisotropi ve büyük ölçekteki yapıların oluşumu gibi bir dizi fenomen üzerinde gözlemlenebilir etkileri açıklayabilir. Ancak, karınca maddeyi direkt olarak tespit edebilecek bir deney veya yöntem bilim insanları tarafından henüz keşfedilmedi. Karanlık madde hangi fiziksel özelliklere sahiptir ve onun doğası tam olarak nedir?