Galaksi çarpışmalarının evrenin şekli üzerindeki etkisi nedir?

Galaksiler zaman zaman birbiriyle çarpışır ve bu çarpışmalar evrenin genel yapısını değiştirebilir. İki galaksi çarpıştığında, yıldızlar, toz ve gaz bir araya gelir ve yeni bir galaksi oluşturur. Bu sürecin evrenin genel biçimi ve yapısı üzerinde ne gibi etkileri olduğunu bilmek ilginç olabilir. Yıldızlararası madde çarpışmaları ve birleşmeler hakkında neler biliniyor? Galaksi çarpışmalarının evrenin toplam kütlesi veya ortalama yoğunluğu üzerinde herhangi bir etkisi var mı? Bu tür birleşmeler, evrenin genişlemesi üzerinde herhangi bir etkiye sahip olabilir mi?