Enerji Verimliliği Nedir ve Neden Önemlidir?

Enerji verimliliği, enerjinin kullanılış şekli ve etkinliği hakkında bir kavramdır. Ancak, bu terim tam olarak ne anlama gelir? Ve neden böylesine büyük bir öneme sahiptir? Sağlanan enerjinin ne kadarının israftan kaçınarak kullanılabildiğini, hangi stratejilerin enerji kullanımını iyileştirebildiğini ve enerji verimliliğinin çevre üzerindeki olası etkilerini açıklar mısınız?