Elektrikli araçları nasıl daha verimli hale getirebiliriz?

Elektrikli araçların enerji verimliliği ve genel performansı, hem araç tasarımı hem de batarya teknolojisi gibi birçok faktöre bağlıdır. Batarya kapasitesi ve araçların ağırlığı, sürtünme katsayısı ve aerodinamik verimlilik, bu faktörlerden sadece birkaçıdır. Bu bağlamda, hangi teknolojik gelişmelerin ve stratejilerin elektrikli araçların verimliliğini artırmada en etkili olacağını detaylı bir şekilde tartışılır mısınız? Bu, hem elektrikli araçların menziline nasıl katkıda bulunur, hem de genel enerji tüketimini ve çevresel etkisini ne şekilde azaltır?