Duygusal zekanın iş başarısındaki önemi nedir?

Duygusal zeka, her bir bireyin kendi duygularını anlama, kontrol etme, ve başkalarının duygularını anlama yeteneğini ifade eder. Ayrıca bireyin bu bilgiyi karar verme, işbirliği geliştirme ve stresle başa çıkma gibi çeşitli durumları yönetme sürecinde kullanma yeteneğini kapsar. Bu bağlamda, duygusal zekanın iş hayatındaki başarı üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu açıklayabilir misiniz? İş yerinde duygusal zekanın öneminin üzerinde dururken, genel olarak liderlik ve takım çalışması, problem çözme, karar verme ve işe devam etme gibi unsurlar üzerinden bir açıklama yapabilir misiniz?