Bir söze açıklık getirebilir misin? "Gülün adıyla örtülü her diken kabul edilir", "Bir daha asla" vs

“Şair ve yazarlar genellikle metaforlar, simgeler ve şiirsel dil kullanarak derin anlamlar ifade etmeye çalışırlar. Özellikle ‘Gülün adıyla örtülü her diken kabul edilir’, ‘Denizler yenilmez, yüzülür’ ve ‘Bir daha asla’ gibi ortak sözler de benzer biçimde analize tabi tutulabilir. Hal böyle olunca, bu tür ifadelerin ne anlama geldiğini bana açıklar mısınız?”