"Aşağıdakilerden hangisi mobbingin etkileri arasında değildir?"

Soru: “Aşağıdakilerden hangisi mobbingin bireysel sonuçlarından değildir?”

Seçenekler:
a. Gerginlik ve öfke
b. Kendini suçlama
c. Ekip uyumunun bozulması
d. Uyku düzensizliği
e. Sosyal olarak geri çekilme

Mobbing ve Bireysel Sonuçları

Mobbing, işyerinde bir bireye ya da bir grup bireye sistematik ve sürekli bir şekilde psikolojik, duygusal veya fiziksel taciz uygulanması anlamına gelir. Bu eylemler genellikle mağdurun kendini yetersiz ve değersiz hissetmesine ve işyerindeki performansının düşmesine neden olur.

Mobbingin Bireysel Sonuçları

Mobbingin bireysel sonuçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Gerginlik ve Öfke: Mobbing mağduru genellikle sürekli bir gerginlik ve öfke durumu yaşar.

  • Kendini Suçlama: Birey, yaşadığı mobbing durumunu çözemedikçe kendini suçlamaya başlar.

  • Uyku Düzensizliği: Yetersizlik hissi ve stres, mağdurda uykusuzluk ve uyku düzensizliklerine neden olabilir.

  • Sosyal Olarak Geri Çekilme: Mobbing durumu, mağdurda sosyal sistemden uzaklaşma ve çevreden kendini izole etme durumlarına neden olabilir.

Ancak, ekip uyumunun bozulması, genellikle kurumsal levelde meydana gelen bir durumdur. Yani, mobbingin kurumsal/organizasyonel sonuçları arasında sıralanabilir.

Sonuç

Bu nedenle, “Aşağıdakilerden hangisi mobbingin bireysel sonuçlarından değildir?” sorusunun cevabı c. Ekip uyumunun bozulması olacaktır.

TERİMLER:

Mobbing: Bir işyerinde, bireyin ya da bir grup bireyin sürekli taciz, aşağılanma veya ötekileştirilme durumudur. İşyerindeki gücün kötüye kullanılması veya mağdura yönelik sistematik bir saldırı durumu olarak da tanımlanabilir.
Bireysel Sonuçlar: Bireyin davranışlarından, hislerinden veya durumlarından kaynaklanan sonuçlar.
Kurumsal/Organizasyonel Sonuçlar: Kuruluşun topluluğu veya organizasyonu olarak genel durumundan kaynaklanan sonuçlar. Bu durum ekip uyumunun bozulması, ekip verimliliğinin düşmesi veya genel iş tatmininin azalması gibi sonuçları kapsayabilir. Bireysel sonuçlar genellikle bir veya birkaç kişiyi etkilerken, kurumsal sonuçlar genellikle tüm organizasyonu etkiler.

1 Beğeni