Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik motivasyonlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik motivasyonlarından biri değildir?

Lütfen birini seçin:

A. Güvenliğe yönelik motivasyonlar
B. Çevresel motivasyonlar
C. Bireysel (içsel) motivasyonlar
D. Maddi (dışsal) motivasyonlar
E. Bağımsızlığa yönelik motivasyonlar

B. Çevresel motivasyonlar