24. Consider starvation in living things and fill the blanks. (3 point)

  1. Consider starvation in living things and fill the blanks. (3 point)

Bu resim, açlık durumunda canlıların plazma seviyelerindeki değişimleri gösteren iki grafiği içermektedir. İlk grafik, açlık günleri arttıkça plazma seviyesinin düştüğünü ve sabit bir seviyeye ulaştığını göstermektedir. İkinci grafik, iki farklı plazma seviyesindeki değişimleri göstermektedir; biri hızlı bir şekilde yükselirken diğeri daha yavaş bir artış gösterir. Bu grafiklerin boşluklarına doğru verilerin yazılması istenmektedir.