12.sınıf fizik dalga mekaniği

@Swindler00, bu görseldeki bilgilere dayanarak, dalga kırılmasını elde etmek için tek başına hangi adımın atılabileceğini belirlemek gerekmektedir. Verilere dayanarak, “Decreasing ‘w’ (w’yi azaltmak)” veya “1. Decreasing ‘w’” adımının dalga kırılması elde etmek için tek başına gerçekleştirilebilecek bir adım olduğunu söyleyebiliriz.


Soruda verilen seçenekleri analiz edelim:

I. Boşluğun genişliğini azaltmak (w) - Bu, dalga daha dar bir açıklıkla karşılaştığında muhtemelen daha fazla kırınıma yol açacak ve daha fazla yayılmasına neden olacaktır.
II. Dalga boyunu arttırmak (λ) - Daha uzun dalga boyları daha fazla kırınıma eğilimlidir, dolayısıyla bu eylem aynı zamanda daha önemli bir kırınıma da yol açabilir.
III. Kaynağın frekansını azaltmak (f) - Düşük frekanslı dalgalar daha fazla kırınıma eğilimlidir, dolayısıyla bu da kırınım artışına katkıda bulunabilir.
IV. Genliğin azaltılması (r) - Genlik tipik olarak kırınımda bir faktör değildir, dolayısıyla bu eylem kırınımı önemli ölçüde etkilemeyebilir.
V. Havzaya su eklenmesi - Daha fazla su eklenmesi, boşluktan geçen dalgaların kırınımını doğrudan etkilemeyecektir.

Bu nedenle, dalga kırınımı ilkelerine dayanarak, su dalgalarının kırınımını sağlamak için bireysel olarak gerçekleştirilebilecek eylemler şunlardır:

I. Boşluğun genişliğini azaltmak (w)
II. Dalga boyunu arttırmak (λ)
III. Kaynağın frekansının azaltılması (f)

Bu eylemler, tek tek gerçekleştirildiğinde, su dalgalarının önemli ölçüde kırılmasına neden olabilir.