Ubuntu Sunucularında MariaDB Veritabanı Sistemi Nasıl Kurulur ve Ayarlanır?

Ubuntu işletim sistemine sahip bir sunucuya MariaDB veritabanı sisteminin kurulumu ve ilk ayarlarının nasıl yapıldığını bilmek istiyorum. Bu işlem sırasında hangi terminal komutlarının kullanılması gerektiğini, veritabanı güvenliğinin nasıl sağlanacağını ve genel bir ayarlama işlemi için hangi adımların takip edilmesi gerektiğini öğrenmek istiyorum.

1 Beğeni

Ubuntu Sunucularında MariaDB Veritabanı Sistemi Kurulumu ve Ayarlanması

MariaDB, MySQL’in bir fork’u olarak başlamış açık kaynaklı bir veritabanı yönetim sistemidir. Linux tabanlı sistemlerde oldukça popülerdir. Ubuntu işletim sistemi üzerinde MariaDB kurulumu ve konfigürasyon işlemleri aşağıda adım adım gösterilmektedir.

MariaDB’nin Kurulumu

Adım 1: Sistemi Güncelleme

İlk adım olarak sistemdeki paketlerin güncellenmesi gerekmektedir. Terminal üzerinden aşağıdaki komut kullanılarak sistem güncellenir:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Bu komut, mevcut paketlerin en son sürümlerine güncellenmesini sağlar.

Adım 2: MariaDB Kurulumu

Sistem güncellendikten sonra, MariaDB’nin kurulması için aşağıdaki komut kullanılır:

sudo apt install mariadb-server

Bu komut, MariaDB sunucusunu ve onunla birlikte gelen tüm gerekli bağımlılıkları kuracaktır.

MariaDB Güvenlik Ayarlarının Yapılması

MariaDB kurulumu tamamlandıktan sonra, güvenlik için bazı temel ayarların yapılması önerilir. Bu, ‘mysql_secure_installation’ script’i ile yapılabilir.

Adım 1: Güvenlik Script’i Çalıştırma

Terminal üzerinden aşağıdaki komutu çalıştırarak script’i başlatın:

sudo mysql_secure_installation

Bu script, size birkaç soru sorar:

 1. Root şifresi ayarlama: Root kullanıcısına güçlü bir şifre belirlemeniz istenecektir.
 2. Anonim kullanıcıları kaldırma: Güvenlik açısından anonim kullanıcıların kaldırılması önerilir.
 3. Root kullanıcısının uzaktan erişimini devre dışı bırakma: Root kullanıcısının sadece localhost’tan erişilebilir olmasını sağlamak daha güvenlidir.
 4. Test veritabanlarını kaldırma: Bu adım, kurulum sırasında oluşturulan test veritabanlarını kaldırır.
 5. Privilege tablolarını yeniden yükleme: Tüm bu değişikliklerin etkinleştirilmesi için gereklidir.

Genel MariaDB Ayarları

Kurulum ve temel güvenlik ayarları yapıldıktan sonra, MariaDB’yi kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken bazı genel ayarlar vardır.

MariaDB’ye Erişim

MariaDB sunucunuza erişmek için terminal üzerinden aşağıdaki komut kullanılır:

sudo mysql -u root -p

Bu komut ile MariaDB SQL prompt’una ulaşırsınız.

Veritabanı ve Kullanıcı Oluşturma

Örneğin, bir web uygulaması için bir veritabanı ve kullanıcı oluşturmak isteyebilirsiniz.

 1. Veritabanı Oluşturma
  CREATE DATABASE ornekDB;
  
 2. Yeni Bir Kullanıcı Oluşturma ve Şifre Atama
  CREATE USER 'ornekKullanici'@'localhost' IDENTIFIED BY 'sifre123';
  
 3. Oluşturulan Kullanıcıya İzinlerin Verilmesi
  GRANT ALL PRIVILEGES ON ornekDB.* TO 'ornekKullanici'@'localhost';
  
 4. Değişikliklerin Uygulanması
  FLUSH PRIVILEGES;
  

Bu adımlar, MariaDB üzerinde temel veritabanı ve kullanıcı yönetimi işlemlerini özetlemektedir.

TERİMLER:

MySQL: Popüler bir açık kaynaklı ilişkisel veritabanı yönetim sistemi.
Fork: Mevcut bir yazılım projesinin kopyalanıp, bağımsız bir şekilde geliştirilmeye başlaması.
MariaDB: MySQL’in bir fork’u olarak geliştirilen açık kaynaklı bir veritabanı yönetim sistemidir.
Script: Belirli bir görevi otomatikleştirmek için yazılmış, yürütülebilir bir dizi komut.

1 Beğeni