Testin cevabı nedir

Burcu_Alpozen’un dile getirdiği metinde bahsedilen görsel, bir fen bilimleri çalışma kağıdını göstermektedir. Bu çalışma kağıdı, 2021-2022 öğretim yılı için 7. sınıf seviyesindeki öğrencilerin fen bilimleri konularını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Kimya ve fizikteki temel kavramlar üzerine çoktan seçmeli ve boşluk doldurma soruları içermektedir. Atom ve molekül yapıları gibi konuları kapsayan sorular bulunmaktadır. Genel olarak, bu çalışma kağıdı öğrencilerin kimya ve fizik alanındaki temel kavramları anlamalarını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Ama tüm test kağıdı yerine belirli soruların çözümünü gönderirseniz doğru cevabı almak daha hızlı ve doğru olacaktır.