Pijama kodları nasıl çalışır?

Pijama kodları, neredeyse bir asır önce kullanılan bir iletişim biçimi idi. Bu teknik, çizgileri ve noktaları belirli bir şekilde düzenleyerek mesajları kodlayan ve ileten bir dizi sistemden oluşmakta idi. Bu sistemler genel olarak frekans tabanlı ve belirli algoritmalara dayanıyordu. Pijama kodlarının tam olarak mekaniği ve iç yapısı hakkında detaylı bri bilginiz var mı? Örneğin, çizgi ve nokta kombinasyonları nasıl belirleniyordu? Hangi algoritmalar kullanılıyor ve frekanslar kullanılıyor mu? Hangi yöntemlerle mesajları kodluyorlar ve sonra onları nasıl çözüyorlardı?