İnternet tarayıcıları nasıl çalışır?

İnternet tarayıcılarının arkasındaki teknolojik süreçler nelerdir? Bir internet sayfasını ziyaret ettiğimizde, isteğimizin nasıl bir sunucuya iletilip ardından bize gerekli içeriğin nasıl sunulduğunu açıklar mısınız? HTML, CSS ve JavaScript gibi dil öğelerinin tarayıcılar tarafından nasıl işlendiği, ve bu süreçlerin bize bir web sayfası olarak nasıl sunulduğu konusundaki detayları da merak ediyorum.