PHP'de if koşulu ile ilgili bir sorum var

PHP’de if koşulu nasıl kullanılır ve bu koşulda hangi operatörler kullanılabilir? Örnek kodlarla açıklayabilir misiniz?

PHP’de if koşulu, belirli bir şartın doğru olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. İf ifadesi, şartın doğru olduğu durumda belirtilen kod bloğunu çalıştırır, aksi takdirde atlar ve kodun devamını işler. İf ifadesi aşağıdaki şekilde kullanılır:

if (şart) {
  // Koşul doğruysa çalışacak kodlar
}

Şart, bir veya daha fazla karşılaştırma operatörü kullanılarak oluşturulur. İşte PHP’de if koşulu için kullanılabilen yaygın operatörler:

 • == (eşit): İki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder.
 • != (eşit değil): İki değerin birbirine eşit olmadığını kontrol eder.
 • < (daha küçük): Bir değerin başka bir değerden daha küçük olup olmadığını kontrol eder.
 • > (daha büyük): Bir değerin başka bir değerden daha büyük olup olmadığını kontrol eder.
 • <= (küçük eşit): Bir değerin başka bir değere eşit veya daha küçük olup olmadığını kontrol eder.
 • >= (büyük eşit): Bir değerin başka bir değere eşit veya daha büyük olup olmadığını kontrol eder.

Örnek olarak, bir kullanıcının yaşını kontrol eden basit bir if ifadesi düşünelim:

$yas = 18;

if ($yas >= 18) {
  echo "Bu kişi reşit.";
} else {
  echo "Bu kişi reşit değil.";
}

Bu örnekte, $yas değişkeninin 18’den büyük eşit olduğu durumda “Bu kişi reşit.” yazdırılır.

TERİMLER:

 • if koşulu: Bir şartın doğru olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan ifade.
 • operatörler: İki veya daha fazla değeri karşılaştırmak için kullanılan semboller veya sözcükler.
1 Beğeni