Öğrencilere yüksek düşünme becerilerini öğretme stratejileri nelerdir?

21. yüzyılın hızla değişen ve gelişen dünyasında, öğrencilerin yüksek düşünme becerileri edinmeleri önem kazanmıştır. Yüksek düşünme becerileri (kritik düşünme, problem çözme, analitik düşünme, öz yansıma vb.) öğrencilere, karmaşık problemleri çözmek ve karar verme yetenekleri geliştirmek için gereklidir. Öğretmenlerin bu becerilere sahip olmaları, öğrencilere bu becerileri çeşitli yollarla aşılamalarına yardımcı olur. Bu noktada, bir öğretmenin hangi öğretme stratejilerini kullanarak öğrencilere yüksek düşünme becerilerini etkili bir şekilde öğretebileceği konusu önemlidir.